Organizace školního roku

 

Období školního roku

I. pololetí: od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017

II. pololetí: od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny od 26.10. 2016 do 27.10. 2016
Vánoční prázdniny od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
Jarní prázdniny od 6.2. 2017 do 12.2. 2017
Velikonoční prázdniny od 13.4. 2017 do 14.4. 2017
Letní prázdniny od 1.7. 2017 do 1.9. 2017
Školní rok 2017/2018 4. 9. 2017

 

Školní projekty

I. stupeň

Sportovní den Zlaťáček – sportovní aktivity (červen)

Barevný velikonoční den - lidové tradice (duben)

Burza knih (březen)

 

II. stupeň

Den her s Menzou ČR

Zájezd Londýn (květen)

Dopravní výchova, zdravověda - projektový den (březen-duben)

Sportovní den k MDD (červen)

 

Společné akce:

Přespolní běh Zlatá míle za podpory Města Chebu (28. září)

Partnerství se školou Mittelschule Netzschkau - prohlubování dovedností žáků v Nj – výjezd do Netzschkau (listopad)

Vánoční trhy (prosinec)

Chebské dvorky (červen)

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz