Naše základní škola se zapojila do připravovaného projektu – Technika je zábava.

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Realizace a ukončení projektu: 3.12. 2012 - 31.12. 2014
Nositel projektu: Střední průmyslová škola Ostrov
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava
Garant na naší škole: Mgr. Eva Pospíšilová

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). S dodavatelem vzdělávacích služeb, firmou Merosystem, v současné době začaly probíhat  kurzy ve všech klíčových aktivitách, proběhly kurzy zaměřené na práci v MS PowerPoint I - 18.9.2012 a práci v MS PowerPoint II - 2.10.2012. Dále pak začala probíhat výukya anglického a německého jazyka v termínech, které jsou pro oba jazyky stejné: 17., 24. 9, 1., 8., 15., 22., 29. 10., 5., 12.,19., 26. 11, 3., 10., 17. 12. 2012. Fota ve fotogalerii.

 

     K 1. 6. 2012 zahájila škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt (oblast podpory 7.1.3 Další vydělávání pracovníků škol a školských zařízení) s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). Projekt je plánován na deset měsíců, v průběhu tohoto období proběhnou kurzy akreditované MŠMT pro DVPP, které budou navštěvovat vybraní pedagogové školy. Tyto kurzy budou zaměřeny na zdokonalení se v systémech MS Word, MS PowerPoint, AdobePhotoshop, na práci s interaktivní tabulí, na moderní pedagogické metody a v neposlední řadě na prohloubení jazykových znalostí (angličtina, němčina).

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, dotace bude požita především na zajištění realizace kurzů, na nákup notebooků (včetně OS), kancelářských balíků, fotoaparátu a interaktivního setu. Po ukončení projektu budou výstupy zveřejněny na tomto místě, více informací o operačním programu na http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk.

     Škola získala dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2012 - e.č. 0140/PRV/PP/2012. Získaná dotace bude použita pro financování školního psychologa v rámci pokračování aktivit v oblasti prevence rizikového chování. Žáci se tak budou i v letošním roce průběžně věnovat aktuálním tématům závislosti na návykových látkách, gamblerství, šikana, a dalším během tzv. koleček. Mimoto mají možnost si domluvit osobní schůzku se školním psychologem jak žáci tak jejich rodiče. Děkujeme za podporu MŠMT.

 

Škola 1. 1. 2011 zahájila práce na projektu ESF v operačním programu Vzdělávání ke konkurenceschopnost oblast podpory 1.4, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0530. Škola získala 1 985 195 Kč na inovativní tvorbu materiálů pro vyučování. Dotace bude použita zčásti na výrobu těchto materiálů a zčásti na nákup učebních a didaktických pomůcek, informační techniku. Výstupy budou zveřejnovány na tomto místě v průběhu let 2012 a 2013.

Pohádkářky regionu - Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008,  MŠMT – RPCG 170/2008.

Zpracování výukových materiálů – www stránky školy - 1341P2006  - společný projekt s 4. ZŠ Cheb.

Tvorba výukových jednotek na využití dotykové tabule 0371P2006 - společný projekt s 4. ZŠ Cheb.
Strana 4 z 4

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz