Školní družina

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ (OTVÍRAJÍ SE POUZE TŘI ODDĚLĚNÍ PO TŘICETI ŽÁCÍCH) PROBÍHÁ ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 JIŽ OD KVĚTNA DO 19.ČERVNA 2017. PŘIHLÁŠKY VYZVEDNĚTE VE ŠD NEBO V SEKRETARIÁTU ŠKOLY. NA POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL. DĚKUJEME. D. ŠMÍDKOVÁ VED. ŠD

Vedoucí ŠD:
Dobroslava Šmídková

Provozní doba:
6,00 - 7,45 a 11,40 - 16,30

Třídy ŠD:
1. + 3. ročník     Hana  HOUDKOVÁ, 
1. + 3. ročník     Dobroslava ŠMÍDKOVÁ
2. ročník            Natálie Kučerová (Kristýna HOFERICOVÁ - MD)

Vyzvedávání:
po obědě do 13,30 a dále 15.00 – 16.30, během bloku aktivit od 11.40 do 15.00 je možné dítě vyzvednout pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou
 

V měsíci březnu žáci všech oddělení naší školní družiny malovali, kreslili, vybarvovali a i jinak se potýkali s tématem každoroční výtvarné soutěže ,,Z pohádky do pohádky“. Všichni si zaslouží velikou pochvalu za přístup a snahu, se kterou tvořili. Ale protože vyhrát nemohou všichni, zde máme vítěze, které si žáci prvního stupně sami svými hlasy zvolili.

Dne 13.3.2017 navštívilo naší školní družinu Divadlo z bedny Karlovy Vary. Přivezlo hudební pohádku Kocour v botách. Představení se žákům velice líbilo a již teď se těší na další představení, které se bude konat na začátku nového školního roku.

Dne 23. února 2017 školní družina uspořádala tradiční¨ maškarní rej. Zúčastnilo se celkem 87 žáků ze tří oddělení. Porota měla velmi těžký úkol vybrat nejlepší masky. Nakonec děti samy určily toto pořadí:

 

V pátek 4. 12. 2015 se vydalo 60 čertíků ze školní družiny na dobrodružnou výpravu za ukrytým pokladem. Venku byla tma tmoucí a při pátrání jsme si vyprávěli strašidelné chebské pověsti. Čertí večer se moc líbil a všichni si ho pořádně užili.

š.d.

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz