Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA ROZŠIŘUJE SVOJI PROVOZNÍ DOBU:

RÁNO OD 6.00 DO 7.15 HOD.

ODPOLEDNE OD 11.40 DO 17.00 HOD.

D. ŠMÍDKOVÁ VED. ŠD

Vedoucí ŠD:
Dobroslava Šmídková

Provozní doba:
6,00 - 7,15 a 11,40 - 17,00

Třídy ŠD:

 1.A + 3. B   Hana  HOUDKOVÁ
 1.B + 3. A   Dobroslava ŠMÍDKOVÁ
 2. A + 4. ročník  Natálie Kučerová (Kristýna HOFERICOVÁ - MD)
 2.B  Andrea Šťastná

 

Vyzvedávání:
po obědě do 13,30 a dále 15.00 – 17.00, během bloku aktivit od 11.40 do 15.00 je možné dítě vyzvednout pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou
 

Všichni žáci, kteří si podali přihlášku do školní družiny, byli přijati. Nástup přijďte upřesnit v pondělí 4.9. 2017.

V měsíci březnu žáci všech oddělení naší školní družiny malovali, kreslili, vybarvovali a i jinak se potýkali s tématem každoroční výtvarné soutěže ,,Z pohádky do pohádky“. Všichni si zaslouží velikou pochvalu za přístup a snahu, se kterou tvořili. Ale protože vyhrát nemohou všichni, zde máme vítěze, které si žáci prvního stupně sami svými hlasy zvolili.

Dne 13.3.2017 navštívilo naší školní družinu Divadlo z bedny Karlovy Vary. Přivezlo hudební pohádku Kocour v botách. Představení se žákům velice líbilo a již teď se těší na další představení, které se bude konat na začátku nového školního roku.

Dne 23. února 2017 školní družina uspořádala tradiční¨ maškarní rej. Zúčastnilo se celkem 87 žáků ze tří oddělení. Porota měla velmi těžký úkol vybrat nejlepší masky. Nakonec děti samy určily toto pořadí:

 

V pátek 4. 12. 2015 se vydalo 60 čertíků ze školní družiny na dobrodružnou výpravu za ukrytým pokladem. Venku byla tma tmoucí a při pátrání jsme si vyprávěli strašidelné chebské pověsti. Čertí večer se moc líbil a všichni si ho pořádně užili.

š.d.

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz