Výchovný poradce

Mgr. Eva Pospíšilová

354 422 408  778 441 969
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Úterý 14,00-14,45   po domluvě

Poradenské služby - Školní poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

Žáci s SVP

Dobrý den,

dovolujeme si Vás a Vaše žáky pozvat na Den otevřených dveří Hotelové školy Mariánské Lázně.

Akce proběhne dne 15. 11. 2017

Obor Hotelnictví a turismus -  15.00 - 17.00 hod. ulice Komenského 449

Obor kuchař a číšník               10.00 - 16.00 hod. ulice Poštovní 7

Děkuji a těšíme se na Vaši milou návštěvu.

Za Hotelovou školu Mariánské Lázně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." name="Jana Zajacová" data-hovercard-id="Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jménem naší společnosti Strunal Schönbach, která se zabývá výrobou strunných hudebních nástrojů, si Vás i Vaše žáky dovoluji pozvat na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se koná dne 23.9.2017 od 10.00 – 16.00 hodin v Lubech.

Děkuji a těšíme se na Vaši návštěvu.

S přátelským pozdravem / Kind regards

Michaela Pecháčková
Assistentka ředitele | Strunal Schönbach

mob: +420 720 735 501
tel:     +420 354 477 213
fax:   +420 354 596 468

cid:<a href=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." cid:<a href=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." width="107" height="53" />

© 2016 Strunal Schönbach s.r.o., Petra Bezruče 730, 351 37 Luby, Czech Republic

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ozývám se ve věci prezentační výstavy SŠ Karlovarského kraje aneb Kam po základce…..?

s nabídkou studia pro školní rok 2018/2019. Akce je primárně určena žákům, kteří se v uvedeném

školním roce chystají nastoupit ke střednímu vzdělávání.

Místo konání akce: Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb, p. o.

Na Hrázi 1, 350 02 Cheb

Den konání akce: 27. 9. 2017 (středa)

Čas konání akce: 9. 00 16. 00 hodin

Vážená paní, vážený pane,

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, bude opět v letošním roce pořádat tradiční kontraktační výstavu „Kam po základní škole“, kde se představí na dvacet středních škol regionu Karlovarska, a na tucet vystavovatelů z řad možných zaměstnavatelů.

Po dvacáté třetí si mohou žáci základních škol přímo na místě ověřit svůj zájem u konkrétní střední školy. Mohou získat přímo na místě informace od zástupců škol, často od jejich ředitelů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017.

 Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017.

Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Zveřejněn Snímek školy definující Školské poradenské zařízení, k stažení v sekci Výchovný poradce, Žáci s SVP.

Od 15. 3. si můžete u výchovné poradkyně vyzvednout proti podpisu Zápisový lístek.

Dne 19. 11. 2015 se uskuteční schůzka rodičů vycházejících žáků v 16. 30 hod. v učebně Smart, v 1. patře naproti ředitelně. Pozvána je i zástupkyně SZŠ s krátkou informací o studiu na této chebské škole.

ISŠTe Sokolov – výstava škol 22. 10. 2015, 9.00 – 17.00 hod. Akci finančně podpořil Karlovarský kraj a Město Sokolov. Na výstavě v Sokolově se představí: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Střední lesnická škola Žlutice Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Gymnázium a střední odborná škola Chodov Hotelová škola Mariánské Lázně Integrovaná škola Cheb Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední škola živnostenská Sokolov Střední zemědělská škola Dalovice Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Odborné učiliště a Učiliště Horní Slavkov Gymnázium a Obchodní akademie Mariánské Lázně Střední průmyslová škola Ostrov Součástí akce je i Den otevřených dveří ISŠTE Sokolov (8-17 hodin). V celém areálu školy je zakázáno kouřit.

8. října 2015 – SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 8.30 – 17.00 Na výstavě v Ostrově se představí školy: • Gymnázium a Střední odborná škola Chodov • Gymnázium Ostrov • Integrovaná střední škola Cheb • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov • OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary • První české gymnázium v Karlových Varech • Střední lesnická škola Žlutice • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek • Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice • Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary • Střední odborná škola stavební Karlovy Vary • Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary • Střední odborné učiliště Toužim • Střední průmyslová škola Loket • Střední průmyslová škola Ostrov • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace • Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary • Střední zemědělská škola Da

Do Vašeho diáře: 13. - 15. října 2015 bude ve SPA Thermal v K. Varech pro Vaše žáky připravena jedinečná možnost shlédnout nabídku studia a vzdělávání na školách nejen v našem regionu, ale i škol s celostátním významem. Uvidí přehlídku prací studentů, možnosti studia v zahraničí, jazykové pobyty, služby pro studenty a rodiče. Seznámí se se školami, o kterých ještě neslyšeli. Vystavovatelé z celé republiky sem přijedou s informacemi pro Vaše žáky. Pro maturanty zajišťujeme účast VŠ s jejich nabídkou studia. Nově pak nabídky pracovního uplatnění po studiu u významných zaměstnavatelů v našem regiónu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz