Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky při 3. základní škole pro šk. rok 2016/17

Kroužek  Vyučující  Učebna  Den od - do
Anglický jazyk  Provázek  PC 124  středa 7:00 - 7:45
Internetový klub  Čamrová  PC 119  středa 14:00 - 15:00
Klub deskových her  Korbičková  M  čtvrtek 14:00 - 15:00
Keramika  Šmídková  VV  pondělí 15:30 - 16:30
Sportovní hry 
4. a 5. třídy
 Sládková  TV - velká  středa 14:00 - 15:00
Zpívání 1. ročník  Müllerová  1.B  úterý 13:00 - 14:00
Zpívání 2. až  4. ročník  Müllerová  1.B  úterý 14:00 - 15:00
Výtvarný  Houdková  ŠD  středa 15:15 - 16:00
Angličtina pro nejmenší 1. třída  Dostálová  Smart  pondělí, středa 11:40 - 12:35
Angličtina pro nejmenší 1. třída  Kubalová   Smart  pondělí, středa 11:40 - 12:35
Angličtina pro nejmenší 2. třída  Provázek  Smart  úterý, čtvrtek 11:40 - 12:35
Tvůrčí psaní  Borkovcová  knihovna  úterý 14:00 - 15:00
Klub HejMatiků
(zábavná matematika)
 Korbičková  M  středa 14:00 - 15:00
Programování  Vrbata  PC 124  čtvrtek 14:00 - 15:00
Logická matematika
2. třída
 Müllerová  1.B  pondělí 13:30 - 14:14
Klub deskových her  Solařová  4.A  středa 13:30 - 14:15

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz