Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru {prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz

Třída Třídní učitel Zastupující učitel
1.A Kubalová Lucie Müllerová Helena
1.B Müllerová Helena Kubalová Lucie
2.A Baniunynská Iva Šťastná Jana
2.B Šťastná Jana Baniunynská Iva
3.A Šperlová Štěpánka Špalková Mirka
3.B Špalková Mirka Šperlová Štěpánka
4.A Solařová Eva Sládková Michaela
4.B Sládková Michaela Solařová Eva
5.A Skalová Alena Hudecová Libuše
5.B Hudecová Libuše Pultarová Hana
6.A Provázek Jozef Hošnová Pavlína
7.A Vrbata Zdeněk Borkovcová Alena
8.A Kratochvílová Lada Forst Jan
8.B Forst Jan Kratochvílová Lada
9.A Korbičková Michaela Čamrová Libuše
9.B Čamrová Libuše Korbičková Michaela

Učitelé  netřídní
Borkovcová Alena Hošnová Pavlína
Černý Pavel Pospíšilová Eva
Dostálová Štěpánka Pultarová Hana

Asistenti pedagoga
Nováková Marie  Mezková Petra

Školní družina
Dobroslava Šmídková vedoucí školní družiny
Hana Houdková vychovatelka ŠD
Kristýna Hofericová vychovatelka ŠD

Školní jídelna
Lenka Horčičková vedoucí školní jídelny
Zdeňka Kozáková vedoucí kuchařka
Lenka Šverdíková kuchařka
Lucie Galeková pomocná kuchařka
   

THP
Trávníčková Alena hospodářka
Šverdík Zdeněk školník
Hottmarová Jaroslava účetní
Maříková Jiřina PAM
uklízečky:  
Šoleová Gabriela  
Široká Alena  
Uhligová Petra  

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz