Primární prevence

Mgr. Pavlína Hošnová - metodik prevence

354 422 408 778 441 969
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Úterý 14,00-14,45 po domluvě

Poradenské služby - Školní poradenské pracoviště

Text aktuality na školní web: Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

     Škola získala dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2012 - e.č. 0140/PRV/PP/2012. Získaná dotace bude použita pro financování školního psychologa v rámci pokračování aktivit v oblasti prevence rizikového chování. Žáci se tak budou i v letošním roce průběžně věnovat aktuálním tématům závislosti na návykových látkách, gamblerství, šikana, a dalším během tzv. koleček. Mimoto mají možnost si domluvit osobní schůzku se školním psychologem jak žáci tak jejich rodiče. Děkujeme za podporu MŠMT.

Minimální preventivní program je dokument naší školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Sociálně negativní jevy se stále častěji dotýkají již dětí navštěvujících základní školu. Považujeme za nutné provádět primární prevenci v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice, podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. V tomto věku patří naši žáci k nejohroženější skupině.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz