×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Fyzika jinak a zábavně

Tandemová výuka ve Fyzice

V rámci projektu jsme si mohli vyzkoušet novou metodu výuky ve Fyzice v 6., 7. a 8. ročníku. Hodině předcházela příprava, nastavení výchovně vzdělávacích cílů a výběr metod, které nás k nim dovedou. Třídu jsme rozdělili do šesti skupin. Připravili jsme pracovní místa, pomůcky, pracovní listy s postupem a návody. Rozdělili jsme si kompetence v jednotlivých fází hodiny.

Žáci byli ze dvou učitelů v hodině zpočátku trošku rozpačití, ale velmi brzy to z nich spadlo a ostych byl ten tam. Zajímavé úlohy, pokusy a cvičení vyžadovalo celou jejich pozornost. Hodina uběhla velmi rychle. Žáci si navzájem pomáhali, nikdo nebyl stranou. S kolegou jsme jejich snažení průběžně kontrolovali, pomáhali radou, dávali pomocné otázky, upozorňovali na zajímavé jevy při pokusech vedoucí ke správným odpovědím a kontrolovali výsledky práce. 

A jaký je závěr? Jak poznáme že to funguje? Žáci nedělají rozdíly mezi mnou a kolegou. Tandem je přínosem pro učitele i pro žáky. Dává možnost aby se zapojil každý,  ti slabší i ti ostýchavější. V hodině se toho stihne mnohem více. Dva učitelé více vidí, pomohou kde vidí začínající problém, kde se žáci zaseknou a nevědí kam dál. Také se mohou od sebe navzájem mnohému naučit. Závěrečné zhodnocení je jak pro učitele tak i pro žáky velmi přínosné. 

 

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz