Exkurze – výstava Cosmos Discovery Praha – 8.10.2020

Žáci osmých a devátých ročníků měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice výstavy Cosmos Discovery v Praze. Po vstupu do areálu byli žáci překvapeni rozmanitostí expozice, která vznikla spoluprací s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Výstava obsahuje stovky originálních exponátů z USA i Ruska, které byly ve vesmíru a unikátní sbírku skafandrů. Při vstupu obdrželi pracovní listy, které si během prohlídky výstavy postupně vyplňovali. Za správně vyplněný pracovní list obdrželi sladkou odměnu. Žákům se velmi líbilo, že některé exponáty byly reálné modely kosmických lodí a raketoplánů, které si mohli prohlédnout i zevnitř nebo s nimi pohybovat.  Čas strávený na výstavě uběhl velmi rychle a mnozí litovali, že je čas návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz