Projekt ESF - DVVP 3.zš Cheb

  logolinkEU

Projekt OPVK s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003) byl k 31. 3. 2013 ukončen. Dne 21. 3. proběhla závěrečná konference. V rámci projektu se uskutečnily všechny naplánované aktivity, celkem 12 různých druhů kurzů ve třech oblastech - ICT, měkké dovednosti, jazykové dovednosti. Kurzů se účastnili pedagogové školy, kteří tak rozvíjeli a zvýšili kompetence v daných oblastech. Součástí projektu byl i nákup technického vybavení.

 

  logolinkEU

Projekt OPVK s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003) se dostává do závěrečných fází. V březnu se uskutečnily poslední kurzy - Interaktivní tabule ve výuce v termínu 5. 3. 2013, dokončila se výuka německého a anglického jazyka. Škola připravila závěrečnou konferenci, která se uskuteční 21. 3. 2013 v prostorách Kulturního centra Svoboda v Galerii od 15,00 hodin. Pozvánka zde.

 

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). V roce 2013 proběhly kurzy zaměřené na práci v Adobe Photoshop - 8.1.2013 a 15.1.2013, . Dále pak pokračovala výuka anglického a německého jazyka a uskutečnil se výjezdní seminář s tématy Uplatnění brainstrormingu v pedagogické praxi a Efektivní výuka metodou projektového vyučování v termínu 3. - 4. 1. 2013. Fota ve fotogalerii.

 

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). Do konce roku 2012 proběhly kurzy zaměřené na práci v MS Word I - 9.10.2012 a 6.11.2012, MS Word II - 26. 11. a 4.12. 2012. Dále pak pokračovala výuka anglického a německého jazyka a uskutečnil se výjezdní seminář s tématy Využití týmové práce žáků ve výuce a Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga v termínu 25. - 26. 10. 2012. Fota ve fotogalerii.

 

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). S dodavatelem vzdělávacích služeb, firmou Merosystem, v současné době začaly probíhat  kurzy ve všech klíčových aktivitách, proběhly kurzy zaměřené na práci v MS PowerPoint I - 18.9.2012 a práci v MS PowerPoint II - 2.10.2012. Dále pak začala probíhat výukya anglického a německého jazyka v termínech, které jsou pro oba jazyky stejné: 17., 24. 9, 1., 8., 15., 22., 29. 10., 5., 12.,19., 26. 11, 3., 10., 17. 12. 2012. Fota ve fotogalerii.

 

     K 1. 6. 2012 zahájila škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt (oblast podpory 7.1.3 Další vydělávání pracovníků škol a školských zařízení) s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). Projekt je plánován na deset měsíců, v průběhu tohoto období proběhnou kurzy akreditované MŠMT pro DVPP, které budou navštěvovat vybraní pedagogové školy. Tyto kurzy budou zaměřeny na zdokonalení se v systémech MS Word, MS PowerPoint, AdobePhotoshop, na práci s interaktivní tabulí, na moderní pedagogické metody a v neposlední řadě na prohloubení jazykových znalostí (angličtina, němčina).

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, dotace bude požita především na zajištění realizace kurzů, na nákup notebooků (včetně OS), kancelářských balíků, fotoaparátu a interaktivního setu. Po ukončení projektu budou výstupy zveřejněny na tomto místě, více informací o operačním programu na http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz