Projekt DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3

     K 1. 6. 2012 zahájila škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt (oblast podpory 7.1.3 Další vydělávání pracovníků škol a školských zařízení) s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). Projekt je plánován na deset měsíců, v průběhu tohoto období proběhnou kurzy akreditované MŠMT pro DVPP, které budou navštěvovat vybraní pedagogové školy. Tyto kurzy budou zaměřeny na zdokonalení se v systémech MS Word, MS PowerPoint, AdobePhotoshop, na práci s interaktivní tabulí, na moderní pedagogické metody a v neposlední řadě na prohloubení jazykových znalostí (angličtina, němčina).

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, dotace bude požita především na zajištění realizace kurzů, na nákup notebooků (včetně OS), kancelářských balíků, fotoaparátu a interaktivního setu. Po ukončení projektu budou výstupy zveřejněny na tomto místě, více informací o operačním programu na http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz