Dne 11. 5. 2016 k nám na 3. základní školu v Chebu zavítala výjimečná návštěva. Za celoroční práci žáků ve čtenářských dílnách pan ředitel Mgr. Pavel Černý dopřál dětem malou odměnu. Na naši školu pozval herce pana Jindřicha Skopce ze Západočeského divadla v Chebu, který nám předčítal Chebské pověsti.  Při procházce Chebem si lze některá místa s pověstmi spojit a poté jinak vnímat historii našeho města. Velice

     V červenci 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
     Naše škola využila tuto příležitost, podali jsme žádost a projekt pod číslem  CZ.1.07/1.1.00/57.0455 mohl být realizován. Díky získané částce, která činila 223 tisíc, se podařilo moderně vybavit školní dílny nábytkem. Zakoupilo se vybavení pro práci se dřevem i s jinými matriály. Podstatou realizace, bylo vytvoření portfolií žákovských výrobků a především je rozvíjet po praktické stránce. Pod vedením Mgr. Michaely Korbičkové se žáci seznámili s různými materiály. Žákům byly vytvářeny pracovní listy s nákresy výrobků a postupem práce. Na základě toho, pak žáci jednotlivé výrobky vyráběli. Žáci se naučili rozvrhnout práci a pracovat ve skupinách. Tím rozvíjeli nejen pracovní, ale také sociální dovednosti
     Další aktivitou byl rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglického jazyka. Realizace spočívala v interaktivním výukovém systému zaměřeném na osvojení především komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.

 

     V červenci 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
     Naše škola využila tuto příležitost, podali jsme žádost a projekt pod číslem  CZ.1.07/1.1.00/57.0455 mohl být realizován. Díky získané částce, která činila 223 tisíc, se podařilo moderně vybavit školní dílny nářadím. Zakoupilo se vybavení pro práci se dřevem i s jinými materiály. Podstatou realizace, bylo vytvoření portfolií žákovských výrobků a především je rozvíjet po praktické stránce. Pod vedením Mgr. Michaely Korbičkové se žáci seznámili s různými materiály. Žákům byly vytvářeny pracovní listy s nákresy výrobků a postupem práce. Na základě toho, pak žáci jednotlivé výrobky vyráběli. Žáci se naučili rozvrhnout práci a pracovat ve skupinách. Tím rozvíjeli nejen pracovní, ale také sociální dovednosti
     Další aktivitou byl rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglického jazyka. Realizace spočívala v interaktivním výukovém systému zaměřeném na osvojení především komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.

 

     MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva byla zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.
     Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0199 s názvem 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, byl schválen a my jsme mohli částku výší než 900 tisíc využít na tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 

Dne 16. 11. 2015 se uskutečnil projektový den zaměřený na etickou výchovu. Jedná se o závěrečnou fázi rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014.  Zúčastnili se ho všichni žáci školy. Na 2. stupni byl organizován po skupinkách. Témata: Zlo a dobro v nás, Nejlepší přítel, Štěstí, Květina, Mušle. Šestou hodinu byl projekt třídními učiteli vyhodnocen. Žáci byli velmi spokojeni, nadšeně spolupracovali, spousta z nich se nad sebou zamyslela, takže i my učitelé jsme pak pozorovali při diskusi s nimi v jejich chování a jednání určitý posun. Pondělní dopoledne se nám opravdu vyvedlo a namotivovalo nás i do budoucna. Tato aktivita by měla probíhat častěji. Dokonce jsme se již domluvili, že ji budeme dle možnosti zařazovat do programu výuky školy. Fota z akce

Mgr. Lada Kratochvílová-koordinátor

Ve středu 16.12. 2015 proběhla v 5.A již 6. čtenářská dílna v rámci projektu Výzva 56. Cílem dílen je rozvíjet čtenářské dovednosti a zvýšit zájem dětí o četbu.

3.11. 2015 se konala čtenářská dílna, kde jsme se seznámili s Janem Werichem a jeho knihou pohádek Fimfárum.

Míša Sládková 3.B
P.S. Zpracovali jsme si pohádku Královna Koloběžka I.

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_4{/vsig}

Dne 25.11.2015 proběhla ve třídě 4.B již pátá čtenářská dílna za tento školní rok. Dílny se zúčastnilo všech 18 žáků. Tentokrát se nám do ruky dostala knížka od Martiny Drijverové - Domov pro Marťany. Žákům se čtenářská dílna líbila a už teď se těší na další.

L. Kubalová

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_3{/vsig}

      Ve dnech 8.11.-14.11.2015 se 24 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v Londýně. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek jako např.: Tower of London, Tower bridge, Buckinghamský palác, Katedrála sv. Pavla, Palác Hampton court, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou

      Ve dnech 8.11.-14.11.2015 se 24 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v Londýně. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek jako např.: Tower of London, Tower bridge, Buckinghamský palác, Katedrála sv. Pavla, Palác Hampton court, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou výslovnost. Žáci z výuky odcházeli spokojeni a doufám, že jim tato zkušenost  pomůže ve studiu cizích jazyků.

L.K.

{vsig}/2015_16/Anglie{/vsig}

 

   
  Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 v rámci projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, CZ.1.07/1.1.00/56.0199, navštívili dva pedagogové (ředitel školy Mgr. Pavel Černý a VP Mgr. Eva Pospíšilová) naší školy spřátelenou školu v SRN, v nedalekém městečku Netzschkau. Hlavním cílem bylo seznámit se s během školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách (Ma, Fy, Z, TV), získat vhled do systému řízení školy, porovnat práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře jsme absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Pan ředitel poskytl interview studentce

   
  Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 v rámci projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, CZ.1.07/1.1.00/56.0199, navštívili dva pedagogové (ředitel školy Mgr. Pavel Černý a VP Mgr. Eva Pospíšilová) naší školy spřátelenou školu v SRN, v nedalekém městečku Netzschkau. Hlavním cílem bylo seznámit se s během školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách (Ma, Fy, Z, TV), získat vhled do systému řízení školy, porovnat práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře jsme absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Pan ředitel poskytl interview studentce

Dne 22.10. 2015 proběhla v IX.A druhá čtenářská dílna, na kterou se žáci po absolvování první dílny moc těšili.

Podruhé jsme pracovali s knihou Persepolis od Marjane Satrapové, tedy s iránským komiksem. Mimo jiné jsme se poučili i v literární teorii - co je komiks, jak se píše podvojný deník. V dílně vyjadřujeme své pocity z četby, charakterizujeme hravou formou hlavní postavu. Máme možnost vyjádřit své pocity z četby třeba sdílením v kruhu. Naše práce si můžete prohlédnout na nástěnce v druhém patře.

Můžu již teď říci, že čtou opravdu všichni žáci; důsledkem toho jsou vyplněné všechny pracovní listy. Žáci si uvědomují, že pokud budou pravidelně číst, čekají je i úspěchy ve vzdělávání, zkrátka zvyšujeme si svoji čtenářskou gramotnost.

Mám od dětí pravidelně zpětnou vazbu. už nyní vím, že by chtěly přečíst knihu do poslední stránky - a to je pro mě tou největší odměnou.

A. Borkovcová, vyučující Čj.

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_1{/vsig}

V rámci tohoto projektu jsme se jako partnerská škola Gymnázia Cheb zapojili do řady aktivit. Naši žáci absolvovali v prosinci 2014 a únoru 2015 na Gymnáziu Cheb tzv. Přírodovědné dny, při kterých absolvovali výuku přírodovědných předmětů v inovovaných učebnách s využitím pomůcek zakoupených z projektu. Měli také možnost zúčastnit se programu místního planetária.

V rámci tohoto projektu jsme se jako partnerská škola Gymnázia Cheb zapojili do řady aktivit.

Naši žáci absolvovali v prosinci 2014 a únoru 2015 na Gymnáziu Cheb tzv. Přírodovědné dny, při kterých absolvovali výuku přírodovědných  předmětů v inovovaných učebnách s využitím pomůcek zakoupených z projektu. Měli také možnost zúčastnit se programu místního planetária.

 

 

Škole bylo schváleno financování projektu 3. ZŠ Cheb - podpora technických dovedností, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0455. V rámci výzvy budou v průběhu září - prosince 2015 realizovány následující klíčové aktivity: 

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.

Škole bylo schváleno financování projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0199. V rámci výzvy budou v průběhu srpna - prosince 2015 realizovány následující klíčové aktivity: 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Škole bylo schváleno financování projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0199. V rámci výzvy budou v průběhu srpna - prosince 2015 realizovány následující klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Škola získala dotaci MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014. Projekt vychází ze ŠVP, kde se etická výchova vyučuje v rámci průřezových témat v jednotlivých předmětech. Cílem projektu je rozšíření výuky etické výchovy na první stupeň a detailnější rozpracování na stupni druhém. Důležité je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím výchovného stylu učitele a v zavádění etické výchovy jako nástroje prevence rizikového chování. Toto bude umožněno společným vzděláváním sboru v kurzu etické výchovy, který bude realizován díky dotaci MŠMT v rámci daného rozvojového programu ve dnech 29., 30. 6. a dále 29. 10. 2015.

Naše škola se zapojila do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.

V rámci tohoto projektu navštěvovali žáci 8. a 9. ročníků výuku zpracování dřeva a elektrotechniky na ISŠ v Chebu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz