Nahoru

Žádosti a formuláře

Na této stránce si můžete stáhnout žádosti v pdf, resp. v doc. Po vyplnění lze zaslat zpět e-mailem, osobně, prostřednictvím školy online.

Informace pro zákonné zástupce žáků
Žádost o pokračování v ZV
Žádost o přijetí k ZV (zápis)
Zápisový lístek 1. ročník
Zápisový lístek 2. - 9. r.
Žádost ZZ k zařazení žáka do jazykové přípravy UA
Žádost ZZ k zařazení žáka do jazykové přípravy CZ
Žádost o uvolnění z vyučování (dovolená)
Žádost o vypracování IVP
Žádost o uvolnění z TV (zdravotní důvody)
Žádost o druhopis vysvědčení
Žádost o vzdělávání v zahraničí
Žádost o komisionální přezkoušení
Plná moc k zastupování zákonného zástupce
Generální souhlas rodičů
 
 
Powered by Phoca Download

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz