Školní Jídelna


Výdejní doba obědů:

škola 11:30 - 14:00 
cizí strávníci  9:00 - 9:30 
výdej do jídlonosičů  11:30 - 11:45

Odhlášení x přihlášení jídel - 354422496

BEZ STRAVOVACÍ KARTY SE OBĚD NEVYDÁVÁ!!!

VÝDEJ OBĚDŮ DNE 3.9. A 4.9. JE OD 11.30 AŽ 13.15 HODIN

VÝDEJ OBĚDŮ 2.9.2019 JE OD 10.30 DO 12.00 HODIN

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY

26.8. - 29.8 2019

8,30 - 11,00 hodin

30.8.2019

8,30 - 10,30 hodin

TELEFON : 354 422 496

VÝDEJ OBĚDŮ         OD 24.6. DO 27.6.  11.30. AŽ 13.00 HODIN

                                                      28.6.  10.30 AŽ 12.00 HODIN

DNE 21.6.2019 BUDE VÝDEJ OBĚDŮ OD 11.30. DO 13.00 HODIN

Strana 1 z 6

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz