Školní Jídelna


Výdejní doba obědů:

škola 11:30 - 14:00 
cizí strávníci  9:00 - 9:30 
výdej do jídlonosičů  11:30 - 11:45

Odhlášení x přihlášení jídel - 354422496

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY, KTEŘÍ PLATÍ OBĚDY SLOŽENKOU

 

Uhrazení stravného po 26 v měsíci musí žák předložit doklad o zaplacení vedoucí ŠJ.

VÝDEJ OBĚDŮ DNE 27.9. OD 11.30 DO 13.30 HODIN

V PONDĚLÍ  3.9.2018 JE VÝDEJ OBĚDŮ OD 10.30 DO 12.00 HODIN

V ÚTERÝ 4.9.2018                                     OD 11.30 DO 13.15 HODIN

V PONDĚLÍ 27.8.  10.00  AŽ 12.00 HODIN  ŠKOLENÍ GDPR

V ÚTERÝ 28.8.       9.00  AŽ 10.00  HODIN ŠKOLENÍ BOZ

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz