pondělí, 30 duben 2018 09:53

Stříbrní vybíjenkáři

Ve středu 25. dubna se družstvo ve složení Eliáš, Smitek, Úlovec, David Vu,, Strouhal, P. Daniel, Folc, Košč, Vrba, Parči, Monika Chau, Nguyenová Monika zúčastnilo krajského kola ve vybíjené, které se konalo v Sokolově. Žáci se do krajského kola probojovali přes SOK, kde obsadili 2. místo. Ve finále okresního kola nenašli přemožitele a postupovali do kraje z 1. místa. Jednotlivá utkání v krajském kole byla náročná, ale naši žáci předvedli, že vybíjenou umí. Jen jeden bod nás dělil od postupu do republikového finále, ale i tak nás druhé místo velmi potěšilo. Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

pondělí, 30 duben 2018 09:41

Úspěšní angličtináři

Ve čtvrtek 26. dubna se David Vu a Lucie Dinh zúčastnili krajského kola  soutěže s názvem, " Angličtina nás baví". Oba žáci nám udělali velikou radost. Lucka svým výkonem přesvědčila porotu o tom, že je nejlepší a získala 1. místo v kategorii 4. tříd. David obsadil krásné druhé místo mezi žáky 5. ročníku. Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

čtvrtek, 29 březen 2018 11:10

Den otevřených dveří je za námi

V úterý 27. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Zavítaly k nám děti ze sousední mateřské školy, aby se podívaly, co je v září čeká. Naši žáci jim dělali průvodce. Děti si zahrály na školáčky, prohlédly si prostory školy a své pohybové dovednosti nám předvedly v tělocvičně, kde pro ně byla připravena překážková dráha a sladká odměna. V odpoledních hodinách nás navštívili rodiče a děti, kteří budou našimi novými žáky. Věřím, že se jim u nás líbilo a těšíme se na ně u zápisu.

čtvrtek, 29 březen 2018 08:24

Vítězství je doma!

Ve středu 28. března se Lucie Dinh a David Nguyen Dang Khoi Vu vydali reprezentovat školu v soutěži s názvem Angličtina nás baví. Okresní kolo se konalo v Mariánských Lázních. Oba naši žáci přesvědčili porotu, že angličtinu opravdu umí. David obsadil druhé místo a Lucka ve své kategorii vyhrála. Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

čtvrtek, 29 březen 2018 08:12

ČESKO – NĚMECKÉ PARTNERSTVÍ

 

V pátek 23. března podepsali zástupci chebských a německých škol smlouvy o partnerství. Akce se uskutečnila v obřadní síni chebské radnice. Této významné události se zúčastnili starostové partnerských měst, představitelé města Chebu Mgr. Zdeněk Hrkal, Ing. Michal Pospíšil, zástupci odboru školství a zplnomocněnec vlády Horního Falcka Richard Glombitza.

 

Obě školy - 3. základní škola Cheb a Pestalozzi – Mittelschule Weiden a 4. základní škola Cheb a Markus-Gottwalt Mittelschule Eschenbach zahájily spolupráci již na podzim roku 2016. V rámci této spolupráce jsou organizovány aktivity, jak pro učitele, tak především pro žáky obou škol. Žákům se tak naskýtá příležitost zdokonalit se v cizím jazyce, navázat nové kontakty a přátelství. Mohou poznávat region partnerské země, její zvláštnosti, zvyky
a kulturu. Rozvíjejí mezilidské vztahy, vzájemnou spolupráci a solidaritu.
Učitelé mají možnost předávat si zkušenosti, pronikat do vzdělávacího systému jiné země nebo najít novou inspiraci pro svou výchovně vzdělávací činnost. 

 Ředitelé škol podpisem smlouvy stvrdili toto partnerství a zavázali se k další spolupráci.

Velké poděkování patří žákům flétnového souboru ZUŠ Cheb pod vedením Zdeňky Horské, kteří svým vystoupením zpříjemnili chvilky této významné akce.

 

pondělí, 19 březen 2018 16:28

Angličtina nás baví 2018

Dnes 19. 3. 2018 proběhlo školní kolo soutěže s názvem Angličtina nás baví. Soutěž v anglickém jazyce byla určena pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Všichni soutěžící si prověřili své znalosti a dovednosti v poslechovém testu, ve čtení s porozuměním, v popisu obrázku a v mluvení. Všichni předvedli, že anglicky opravdu umí. Vítězem kategorie čtvrtých tříd se stala Lucie Dinh ze 4. A, druhé místo obsadila Terza Pham a bronz patřil Samuelu Valovi. Šimon Kuneš a Bady obsadili krásné 4. -5. místo. V kategorii pátých tříd se vítězem stal David Vu, druhý byl Vojtěch Richter a Filip Eliáš obsadil místo třetí. Vítězové obou kategorií nás budou příští týden reprezentovat v okresním kole, které se koná v Mariánských Lázních. Budeme jim držet palce. Všem žáků děkujeme za účast a předvedené výkony.

neděle, 25 únor 2018 18:33

Přehazovaná 2018

Tak jako každoročně, naše škola pořádala jednotlivá kola soutěže v přehazované. Družstvo naší školy reprezentovali tito žáci: Eliáš, Smitek, Úlovec, Nguyen Dang Khoi - David, Strouhal, Petr Daniel, Boháčková, Nguyenová M., Nguyen Minh Chau, Gogová a Smoláková. Žáci  se ve skupině okresního kola utkali s družstvy všech základních škol v Chebu. Svým výkonem si vybojovali druhé místo a zajistili si postup do finále okresního kola, kde nenašli přemožitele. Druhé místo obsadilo družstvo 2. ZŠ Cheb a třetí místo patřilo družstvu z 1. ZŠ Cheb. Z prvního místa tak postoupili do kola krajského. Věděli jsme, že konkurence je v kraji veliká, ale nenechali jsme se odradit. Žáci předvedli neskutečnou bojovnost. Po neuvěřitelných výměnách si zaslouženě naše družstvo převzalo ocenění za druhé místo. Všem žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří též ASŠK a Karlovarskému kraji, díky jejich finanční podpoře si družstva mohla odnést hezké ceny a medaile, které jim budou připomínat jejich úspěch.

 

 

 

 

 

 


 

 

neděle, 25 únor 2018 17:50

Lyžařský výcvik - Bublava 2018

Na začátku února se žáci 7. A vydali na svahy Bublavy, aby se naučili základní dovednosti sjezdového lyžování. Hned na začátku nás mile přivítali v penzionu Bublava, kde jsme strávili příjemné chvíle. První den byli žáci rozděleni do družstev podle úrovně lyžování. První družstvo, pod vedením instruktorky Elišky Dostálové, zdokonalovalo svoji techniku v carvingovém lyžování. Druhé družstvo se teprve seznamovalo s jízdou na lyžích. Po hodinách dřiny, sebezapření a odvahy všichni žáci velmi dobře zvládli nejen jízdu na lyžích, ale i na vlecích. Součástí kurzu bylo seznámení žáků se zásadami bezpečného lyžování a pobytu na horách. Zpestřit besedy nám přišel i člen Horské služby, který žáky upozornil na možná nebezpečí na horách, která je mohou potkat jak v zimě, tak v létě.  Naučili jsme se pravidla chování na sjezdových tratích podle pravidel FIS. Na kurzu nemohly chybět soutěže ani diskotéka. Poslední den byl pro žáky připraven závod ve slalomu. Nejrychlejšími závodníky se stali Lukáš Přibík a Eliška Sedláková. Věřím, že se žákům lyžařský výcvik líbil a nabyté dovednosti uplatní i v budoucnu. 

Fotoalbum:

https://photos.app.goo.gl/euDCVCAIoG7AF6iP2

https://photos.app.goo.gl/euDCVCAIoG7AF6iP2
https://photos.app.goo.gl/euDCVCAIoG7AF6iP2

 

úterý, 02 leden 2018 13:48

CLIL ve výuce přírodovědy

V rámci projektu OP VVV "Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb" jsme se rozhodli rozšířit výuku o metodu CLIL - Content and Language Integrated Learning. CLIL je specifický typ výuky integrující postupy didaktiky cizího jazyka a didaktiky nejazykového vyučovacího předmětu. Cílem je prohlubování znalostí, zvyšování kompetencí a získání větší jistoty v komunikačních dovednostech. Díky aktivitě našich pedagogů mohli žáci tuto metodu zažít v hodinách chemie, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, matematiky, ale i v hudební a tělesné výchově. Vyučovacími jazyky byly anglický a německý jazyk. V úterý 12. prosince si žáci 5. B vyzkoušeli hodinu přírodovědy s Clilem. Žáci si při výuce připomněli stupňování přídavných jmen, jak v češtině, tak v angličtině. Zopakovali si názvy planet, které se pak naučili v cizím jazyce. Hlavním úkolem bylo vypracování pracovního listu, kde žáci řadili a porovnávali planety dle pokynů. Žáci mohli pracovat ve skupinách, sdílet své zkušenosti a jazykové dovednosti. Žáci pracovali aktivně a hodnotili hodinu velmi kladně. Zvolené metody a formy práce byly pro žáky zajímavé.

úterý, 02 leden 2018 13:15

Vánoční workshop

Zpříjemnit předvánoční čas žákům a rodičům se rozhodli pedagogové naší školy. Ve čtvrtek 21. 12. připravili vánoční workshop, kde žáci pod vedením paních učitelek předvedli své umění spolužákům a především rodičům. Programem nás provedly Bára Smoláková a Sarah Andreasová. Taneční kroužek pod vedením A. Šťastné nám zatančil,  flétnový kroužek I. Škrdlové si pro nás připravil koledy. Pěvecký sbor paní Müllerové zazpíval vánoční písně, které střídaly vánoční básničky, ty nám recitovali žáci 4. B. Na závěr první části jsme si společně zazpívali tradiční české koledy. V druhé části odpoledne byly připraveny dílničky, kde se hrály deskové hry, zdobily perníčky, vyráběly ozdoby a nechybělo i vánoční čtení. Věřím, že společně strávený čas byl příjemný pro všechny zúčastněné.

Strana 1 z 4

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz