3. ZŠ má talent 2019

V úterý 25. června se na naší škole odehrála akce zvaná „3. ZŠ má talent“. Je to talentová soutěž, která je v režii žákovského parlamentu, složeného z členů jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Celou akci si pořádají a organizují děti samy.
Letos jsme oslavili již 6. ročník a soutěžících bylo 48. Soutěž obsahuje čtyři kategorie – hra na hudební nástroj, zpěv, mluvené slovo a tanec. Koná se v tělocvičně, kde je dostatek místa pro velké publikum, které tvoří žáci i učitelé. Hlavní slovo má porota, ve složení Hana Houdková, Slávka Šmídková - paní vychovatelky a Natálie Šinková – zástupce ŽP. Přesto publikum dávalo najevo své emoce a ocenilo účastníky upřímným potleskem. I přes velkou trému a konkurenci se všechna vystoupení

povedla. V závěru nás navíc potěšilo vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Heleny Čverha. Naše pěvkyně ji poděkovaly a předaly upomínku na společně strávené chvilky. Děkujeme všem soutěžícím za účast a patří vám obdiv. To, že jste nezískali prvenství, neznamená, že to vzdáte. Všichni přeci máte talent a ten se musí rozvíjet.
Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a těšíme se na další ročník.


Vyhodnocení jednotlivých kategorií:
zpěv:
1. místo – Tereza Odstrčilová, Daniela Skočilová, Dominika Trávníčková – 3. B
2. místo – Tomáš Zámečník, Pavel Šinka, Adam Šperl, Kulíšková Bětka, Karolína Svobodová,
                   Kateřina Skočilová, Aneta Gardoňová, Kateřina Balejová, Lucie Převrátilová,
                   Lucie Šlégrová, Le Anh Sisi – 5. B
3. místo – Tereza Hrubá, Adriana Semotanová, Lucie Vystavělová, Natálie Pohlodková,
                   Bára Pokorná, Angelina Jemeljanová – 4. A

hra na hudební nástroj:
1. místo – Martin Petráček – 3. B
2. místo – Štěpánka Boháčková – 6. B
3. místo – Karin Slavíčková – 2. A

mluvené slovo:
1. místo – Angelina Jemeljanová, Honza Ngo, Natálie Pohlodková, Gabriela Stredná,
                   Lucie Vystavělová – 4. A

tanec:
1. místo – Bára Smoláková – 6. A, Karolína Svobodová – 5. B
2. místo – Denisa Žikešová – 4. B
3. místo – Nicol Soókyová – 4. B

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz