Abeceda peněz - Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna připravila pro naše druháčky krásnou vzdělávací akci, která se u nás ve škole uskutečnila 3. 12. Skvělý tým zástupců České spořitelny přiblížil hravou formou našim žákům svět financí jejich rodičů. Děti se dozvěděly, kde se berou peníze, co je to rozpočet, výdaje a příjmy. Interaktivní formou si vyzkoušely, jak o penězích přemýšlí dospělí a za co je utrácí. Naučily se chápat, co je rodinný rozpočet, vyzkoušely si rodinný nákup. Šikovní žáčci si ušetřili penízky a odnesli si pěknou pokladničku. Akce byla velmi zdařilá, moc se líbila dětem i pedagogům. Děkujeme České spořitelně a těšíme se na další skvělé akce.

Mgr. Ivana Baniunynská, 2. A

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz