Adaptační pobyt 6. ročníku – Loučná pod Klínovcem

Od 7. – 10. října se uskutečnil čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu bylo osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a měl posloužit k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Každé dopoledne žáci absolvovali přednášky v oblastech prevence kouření, užívání drog a dodržovánízdravé stravy.
První den si žáci vyšli na proklatě dlouhý výlet na Boží Dar, po návratu je čekala zajímavá a přínosná přednáška na téma „ Bezpečné chování na horách“ a poté byli seznámeni s činností HS. Večer zakončili hrou na vzájemné poznávání účastníků kurzu.

Druhý den absolvovali přednášky na téma „ Přátelství a láska“ a „ Moderní je nekouřit“. Odpoledne se vydali na odpočinkový výlet do Loučné pod Klínovcem a večer tvořili ve výtvarné dílně zaměřené na zážitky během pobytu.

Třetí den dopoledne je navštívili herci Západočeského divadla v Chebu, kteří zahráli etudy z období pravěku, antiky, středověku a novověku tematicky zaměřené na stravování, ovšem s malými nedostatky a chybami, ty měli žáci sami odhalit. Na podvečerní čas si každý pokoj připravil zábavné scénky na libovolné téma, takže se hrálo, tančilo a zpívalo. V závěru večera se hodnotila a oceňovala práce všech zúčastněných „ kurzovníků “.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz