Bublava - Škola v přírodě

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 36 žáků z 2. - 4. tříd. Děti byly ubytovány v penzionu Bublava. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna autobusem. Cesta byla bezproblémová. Na místě bylo pro nás již vše připraveno a děti se mohly ubytovat. Celkově ve všech námi využívaných prostorách byl pořádek a čisto. Měli jsme v penzionu zajištěno stravování. Jídlo bylo opravdu výborné. Děti si mohly přidávat. Během oběda a večeře jim byl podáván čaj nebo šťáva, po celý den byla možnost doplnění pití do lahví. V době poledního klidu měly děti možnost nákupu dalšího pití a sladkostí v restauraci.  Vyučování probíhalo v dopoledních hodinách dle učebního plánu.  Ve čtvrtek jsme místo vyučování navštívili horskou službu. V areálu děti využívaly hřiště, houpačky a prolézačky. Odpolední program byl veden vychovatelem. Všechny děti se zapojily do celotáborové hry.  Dále pro ně byla připravena diskotéka, opékání párků a odpolední výlet. Myslím, že jsme si školu v přírodě všichni užili a budeme na ni dlouho vzpomínat.

Mgr. Kubalová Lucie

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz