Českoslovenští letci RAF

Dne 14. května 2019 žáci osmých tříd měli možnost se setkat ve škole s Ph.Dr. Danielem Švecem, který přišel žákům 8. a 9. třídy přednášet o českoslovenštích letcích v Royal Air Force během 2. světové války. Pan Švec začal prvně s žáky diskuzí o 2. světové válce. Žáci si celou situaci v roce 1938 mohli představit pomocí scény, kdy někteří žáci byli vybráni a zahráli si v rolích jako je : Vlast, Maďar, Polák, Němec, Árijská rasa, Anglie a Francie. Žáci se u toho velice pobavili. Dále pan lektor začal přednášet o Františku Peřinovi, což byl československý bojový pilot, který i po 5 letech v bojích proti nacistické Luftwaffe ve Francii a Velké Británii přežil a vrátil se domu za svojí milou Aničkou.  Po hodině přednášky následovala pauza, v níž žáci měli

možnost jít si prohlédnout věci, které byly z doby válek dochovány a které při válčení letci během mise potřebovali. Bylo to zajímavé.

Skončila pauza a mohlo se pokračovat dál. To už pan Daniel Švec mluvil o tom, co musí například adept splnit, aby se stal pilotem. Vyprávěl o následcích válek a každodenním životě letců, čím si museli potrpět atd. Dal nám skvělý příklad a to Františka Truhláře. Byl to opět československý letec, který ale překvapil žáky tím, že přežil mnoho těžkých popálenin, kterému mu ohrožovaly dokonce život. František Truhlář to přežil, zvládl a dokonce i 2 krát, díky velké podpoře statečných a milosrdných žen, které v té době sice nemohly jít do válek pomáhat, ale místo toho právě chodily za zraněnými letci, staraly se o ně a podporovaly je. Po chvilce přednáška skončila a z lavic se ozval obrovský potlesk pro pana lektora. Pan Daniel Švec byl dokonce na žáky tak příjemný a bavil je, že i druhý den žáci o něm ještě mluvili. Všem se tyto dvě hodiny velice líbily, všechny to zaujalo některa děvčata málem i  rozbrečelo. Mnohokrát děkujeme panu Danielu Švecovi.

Tina Nguyenová  8.A

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz