CSas - Abeceda peněz ve 4.A

Abeceda peněz je zážitkový program, který pokrývá celý standard finanční gramotnosti. Učí děti rozumět světu financí, základní finanční pojmy. Třída si pod vedením učitele vybere vlastní cíl. Děti si díky němu samy zahrají na podnikatele a snaží se vydělat peníze pro svoji třídu a na svůj cíl. Osvojí si základní finanční pojmy. Seznámí se s finančními operacemi a tvorbou rozpočtu. Poznají hodnotu peněz i rizika hospodaření s nimi formou vlastního podnikání. Uvědomí si, že peníze se musí vydělávat.  V únoru nám paní učitelka oznámila, že naši třídu přihlásila do projektu a seznámila s tím i naše rodiče. Nejdříve jsme navštívili pobočku banky, kde jsme získali odpovědi na otázky. Kde a jak vznikají peníze? Může si pro ně každý zajít k

bankomatu? Proč se jich prostě nevytiskne víc? Jak vypadá trezor v bance? Jak rychle lze spočítat balíček bankovek? Že 1 milion v bankovkách se vejde do malé kapsy? Jak peníze vydělat? Od banky jsme obdrželi základní kapitál na náš podnikatelský záměr. Se smlouvou a podmínkami byli seznámeni všichni. Společně jsme si vyzkoušeli, co všechno obnáší zakládání firmy a jak by měla fungovat týmová spolupráce. Museli jsme se dohodnout na názvu firmy, vytvořit logo, co budeme prodávat a kdo z nás bude zodpovídat za vedení účetnictví, reklamu nebo celkovou organizaci. Zaměřili jsme se na bio produkty. Pampeliškový med, babiččiny dobrůtky různých druhů, sušenky, voňavá mýdla… Hra na vlastní podnikání posílila kreativní myšlení všech ve třídě, hlavně týmového ducha. Naučili jsme se pomáhat jeden druhému a na všem se společně a kamarádsky domlouvat. Vyvrcholením akce bylo pořádání jarmarku, kde jsme naše snažení zúročili. Ten náš Zlaťácký se konal 5. 6. 19 před ČS a.s. Vydělali jsme si nemalou částku na náš cíl. Dohodli jsme se, že se o část výdělku podělíme a věnujeme hospicu Sv. Jiří v Chebu. Obdrželi jsme poděkování. Abeceda je zábavná a užitečná. Naučila nás vážit si peněz, jak hospodařit, jak podnikat a zažít si několik měsíců „podnikatelství“. Při jarmarku jsme se od paní manažerky dozvěděli, že jsme v Chebu byli jediní a první. V kraji se do projektu zapojily jen 3 třídy. Děkujeme paní učitelce a rodičům za spolupráci. Poděkování p. Jedličkovi za sponzorský dar.

za rodiče:
My děkujeme, že jste děti přihlásila. Dětem se to líbilo, bavilo a vyzkoušely něco nového. Vám děkujeme, bylo s tím hodně práce, vymýšlení, organizování. Děti jsou z mýdel nadšené. Je to přeci pro děti a pro dobrou věc.

za tým 4. A Tomáš Podzimek, Adéla Podzimková, Markéta Draská

Mgr. Eva Solařová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz