Den vody na 3. ZŠ Cheb – 29. 3. 2019

Žáci prvního stupně během dne navštěvovali různá stanoviště, na kterých plnili úkoly. Postupně pomocí mikroskopu hledali trepku, měřili pH vody a zkoušeli různé pokusy. Seznámili se s koloběhem vody a zjišťovali, jak se voda dostává do jejich domovů.  Následovala i chvilka výtvarné činnosti, při které vznikly krásné koláže. Tento den nesměla chybět ani písnička o vodě. Další hodinu strávili žáci s hasičem, který nám představil vodu jako nebezpečný živel. Žáci se vypořádali s úkoly na výbornou a zábavně-naučný den si pěkně užili.

Žáci druhého stupně vyjeli za vodou na exkurze. Někteří navštívili vodní nádrž Horka - podívali se do podzemí přehrady a po náročných točitých schodech a se strachem, kolik vody je nad nimi, se dostali až do výpustného zařízení, odkud byl na celou

přehradu velmi krásný pohled. Jiní byli v Chevaku, čističce odpadních vod. Zhlédli biologické čištění vody, nemile je překvapil silný zápach vody, která do čističky přitéká. Uvědomili si, že s vodou musíme hodně šetřit a dobře s ní hospodařit. Rovněž si jistě budou dávat pozor, jaké věci do odpadů vhazují. Ostatní žáci se byli podívat v Krajské hygienické stanici, kde viděli provoz a laboratoře.

Mgr. Lucie Kubalová, Mgr. Hana Veselá

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz