Euroregio Egrensis - Ahoj sousede! - Wunsiedel 23. - 27. 4. 2019

Unikátní projekt umožnil žákům 3. ZŠ pobyt ve Wunsiedelu v Německu. Tohoto projektu se účastnili žáci školního parlamentu a žáci reprezentující školu. Byla to odměna za jejich aktivitu a zájem o dění ve škole. Vyrazili si zlepšit jazykové schopnosti. Už od začátku bylo jasné, že budou mít celý týden napilno. Příjezd na místo určení následovaný krátkým volnem na vybalení si věcí, pak už jen zábava! První aktivitou bylo plnění úkolů na naučné stezce, která vedla krásným lesem a přírodou. Rozdělili jsme se do skupin a svá zjištění zapisovali do PL. Po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme si pověděli, jaký program nás čeká následující den. Vyhodnotili správné odpovědi z odpoledne. Každý večer jsme hráli společenské hry a různé soutěže.

Po snídani natěšení žáci pádili do skalního labyrintu a s energií objevovali krásu skalních formací. Po dlouhém výšlapu na vrchol všechny zachvátil údiv a nadšení. Následně se vydali prozkoumat přírodu a živočichy žijící v ní. Vyrazili jsme do střediska Lenort Natur. Přivítal nás příjemný přírodovědec, seznámil nás s okolní přírodou, rozdal náčiní a my vyrazili sbírat materiál, který jsme pozorovali pod mikroskopem. Při výkopech jsme náhodou narazili a objevili 400 let starý artefakt původní kašny. Bude použit jako exponát v místním muzeu. Vyčerpaní únavou po náročném dni jsme brzy zalehli.
Třetí den patřil náhledu na současné technologie, středisko BayernLand. Žáci si zde vyzkoušeli virtuální realitu, viděli robota skládajícího Rubikovu kostku a spoustu dalších zajímavostí. To ale nebylo vše! Jejich další kroky směřovaly na lezeckou stěnu, kde překonávali strach a sami sebe. Večer byl seznamovací. Všichni jsme se představili a zhodnotili své zásluhy na prezentaci školy. Po setmění nás čekal další program a to pozorování oblohy profesionálním teleskopem. Od pana hvězdáře jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavostí. Počasí nám přálo a pozorování se protáhlo do pozdních nočních hodin.
Předposlední den jsme vyrazili do muzea. Čekala nás nejen prohlídka, ale i ukázky práce hrnčíře a kováře. Dva z nás si vyrobili podkovu pro štěstí. Odpolední program pak patřil dravým ptákům, které si každý náramně užil. Po dravé show bohužel uletěla sova sněžná, kterou sokolníci nenalezli. Při zpáteční cestě na ubytovnu ji naši hledači spatřili ve křoví. Byla zachráněna „vajtsova“. Starší žáci si začali připravovat večerní program, který byl velmi pestrý. Nejprve jsme se rozhýbali hrou „o židli méně“. Následovala stezka odvahy a závěrečná diskotéka.
Uběhlo to jako voda, nastal čas odjezdu. Po cestě domů však byla ještě jedna zastávka a to ve „Wildparku“ (Zoo) s výšlapem na rozhlednu. Většině z nás se domů nechtělo.
„Na viděnou sousede!“ Děkujeme za krásný projekt, kterého jsme mohli být součástí!


Za parlament Eliška Sedláková
Mgr. Eva Solařová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz