Informace k zahájení školního roku 2020/21

Slavnostní zahájení školního roku 2020/21 se uskuteční 1. září 2020. Vzdělávání na škole bude organizováno dle manuálu MŠMT, dokument Organizace poskytování vzdělávání na škole od 1. 9. 2020 ke stažení níže.
Všem žákům a jejich rodičům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.

1. ročník
Žáci 1. ročníku se zákonnými zástupci budou slavnostně přivítáni od 8:00, sraz před hlavním vchodem do školy.
Pro zákonné zástupce je připravena úvodní schůzka od 17,00 ve třídách 1.A, 1.B, kde budou poskytnuty informace o organizaci vyučování, školních pomůckách. Součástí bude i beseda o metodě Sfumato.

2. - 9. ročník
Žáci 2. - 9. ročníků budou přivítáni třídními učiteli ve svých kmenových třídách od 8:00 do 8:45. Škola bude pro žáky otevřena od 7:40.

Harmonogram prvního týdne

Středa 2. 9. 1. třídy 8:00 – 9:40 TH
  2. – 5. r.  8:00 – 11:40 TH
  2. stupeň  8:00 – 12:35 TH
Čtvrtek 3. 9. 1. třídy 8:00 – 9:40 TH
  2. – 5. r.  8:00 – 11:40 TH
2. stupeň

8:00 – 10:45 - TH
10:55 - 12:35 – dle rozvrhu

   
Pátek 4. 9.   dle rozvrhu  

Další informace budou zveřejněny ve Škole online.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz