Informace o organizaci vzdělávání od 18. 12. 2020

Vážení rodiče, s ohledem na zpřísněná opatření Vás informuje o změnách v organizaci výuky. 

1. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021.
2. Harmonogram činností v pátek 18. 12 2020 je v rozvrhu ve Škole online. Konec vyučování pro ročníky je: 

1.r. – 11,30, 2.r. – 11,35, 3.r. – 11,40, 4.r.+5.A – 11,45, 5.B – 12,30, 
6.B – 12,35, 7.B – 12,40, 8.B – 12,45, 9.A – 12,50, 9.B – 12,55

3. Školní družina je v provozu do 18. 12. 2020. 
4. Školní jídelna je v provozu do 18. 12. 2020
5. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

Přejeme Vám klidné svátky vánoční, vše nejlepší v novém roce, především zdraví!

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz