Jarní úspěchy 3. ZŠ Cheb

Letošní jaro bylo pro naše žáky velmi úspěšné. Uspěli jak v předmětových, tak ve sportovních soutěžích. První vítězství v okresním kole a 2. místo v kole krajském vybojovalo družstvo žáků 1. stupně ve vybíjené. Své kvality předvedlo i družstvo žáků 1. - 3. tříd ve fotbalové soutěži Mc Donald´s Cup, kde chlapci vybojovali 2. místo v okresním kole. Následoval úspěch v jazykové soutěži s názvem „Angličtina nás baví“.  V okresním kole Lucie Dinh získala zlato a David Nguyen Dang Khoi Vu obsadil druhé místo.

Oba si tak zajistili postup do kola krajského, kde potvrdili, že jsou v angličtině opravdu dobří. Lucka si obhájila vítězství a David udržel druhé místo.  Vojtěch Úlovec nás potěšil prvenstvím v okresním kole Pythagoriády.

Nejen chytré a sportovně nadané žáky má naše škola, ale i zručné. Daniel Vaidiš získal 1. místo v soutěži „ Domácí kutil“ organizované ZŠ Kostelní. Na konci května pak proběhlo v Sokolově krajské kolo atletické soutěže " Pohár rozhlasu". Do tohoto kola se po vítězství v kole okrskovém i okresním probojovalo družstvo starších chlapců ve složení: D.Vaidiš, L. Weizenbauer, M. Škabrada, M. Michalco, M. Skopal, J. Šura, M. Langmaier, D. Goga, D. Duc, R. Banda. Ve velké konkurenci základních škol z Karlových Varů, Sokolova a Chebu naši chlapci po bojovném výkonu krajské kolo vyhráli a dosáhli tak zatím nejlepšího sportovního úspěchu v historii školy.


Děkujeme všem žákům za skvělé výkony a vzornou reprezentaci školy.

š.d.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz