Komiksový den v městské knihovně

Den po prvním Aprílu, dni plném žertů, navštívili žáci ze 7. tříd městskou knihovnu, v níž se konal workshop týkající se oblíbeného druhu literatury komiksu. Přednášku vedl Pan Vydra, člověk, který píše děj, ale i kreslí. Dozvěděli jsme se , jak a kdy používat bubliny různých tvarů, že nejdůležitější je nápad a samotný děj a ochuzeni jsme nebyli ani o historii. Mluvil s námi i o známých společnostech jako je DC či Marvel. Věděli jste, že na komiksové kresbě se nepodílí pouze jeden člověk, ale rovnou několik? Nebo že jednomu "čtverečku" se říká panel? Vyzkoušeli jsme si také vytvořit komiks na předem zvolené téma. Pracovali jsme ve skupinkách a při poslechu nápadů z ostatních skupin si užili spoustu legrace. Někteří odvážlivci dokonce představili

svůj vymyšlený příběh jako krátké ,,drama". Pan Vydra si nás pochvaloval, dokonce řekl, že jsme byli nejlepší. Workshop se nám moc líbil a příště přijmeme pozvání do knihovny znovu.

Mirka Moulíková a Tereza Řeháková, VII.B

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz