Logická olympiáda 2019

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 36 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 319. 1. místo obsadila Tereza Markusová, 2. místo Jakub Brichcín, 3. - 4. místo Adéla Podzimková a Erik Zahrl. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 25 řešitelů z naší školy, v kraji 563. 1. místo obsadila a postupuje do KK Natálie Šinková, patří mezi 44 nejlepších v kraji.

2. místo Lukáš Přibík, 3. místo Tereza Řeháková. V kategorie A1 (1. ročník ZŠ), celkem v kraji 14, obsadila 1. Šárka Drofová (v kraji 3.), 2. – 3. místo Daniel Marek a Nguyen Kim Chuc An (v kraji 5. -7.) Kategorie A2 (žáci 2. tříd), celkem v kraji 49. 1. místo Marek Švehla. Velké poděkování paním učitelkám a rodičům za vzornou spolupráci. Postupující se 1. listopadu účastní KK v Karlových Varech, kde si poměří síly se stejně nadanými žáky. Všem soutěžícím patří pochvala a gratulace.

Mgr. E. Solařová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz