Nejlepší sportovci

V obřadní síni radnice se ve středu 12.6. uskůtečnilo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců chebských základních a středních škol. Z rukou místostarosty Pagáče a předsedy okresní rady Asociace školních sportovních klubu Jana Žídka převzali sportovci diplomy, upomínkové plakety a věcné dárky. Za 3. ZŠ byli oceněni : Tereza Fischerová, Adéla Podzimková, Ondřej Andresík a Tomáš Podzimek.
Oceněným žákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz