Organizace provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 30. 11. 2020 Vás informujeme (https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf):

1.     Pro žáky 1. stupně a 9. ročníku je povinná prezenční výuka.

2.     Žáci 6. – 8. ročníku se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

30. 11. - 4. 12.

 

8. – 11. 12.

14. - 18. 12.

Ve škole

Distančně

Ve škole

Distančně

Ve škole

Distančně

6. B, 7. B, 8. B

6. A, 7. A, 8. A

6. A, 7. A, 8. A

6. B, 7. B, 8. B

6. B, 7. B, 8. B

6. A, 7. A, 8. A

Pozn. 7. 12. 2020 je vyhlášené ředitelské volno.

3.     Povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole.

4.     Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

5.     Zákaz sportovních činností a zpěvu – Tv a Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

6.     Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu:

7,30-7,40 – 1. a 2. ročníky

7,40-7,50 – 3. – 5. ročníky

7,50-8,00 – 2. stupeň

7.     Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 4. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

8.  Školní jídelna je v provozu, jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 778 441 969.

9.     O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1.     Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2.     Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

 Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz