Pasování na čtenáře - 3.6.2024

Městská knihovna v Chebu uspořádala velice pěknou akci pro žáky 1. ročníků naší školy. Knihovnice předvedly poutavou scénku pro naše nejmenší čtenáře. Křemílek a Vochomůrka, kteří neumí číst, objevili Knihu kouzel staré čarodějnice. Ta je za odměnu naučila číst. Číst umí i naši malí žáčci a ti předvedli své umění nejen čarodějnici, ale také starostovi města Chebu panu Vrbovi a ostatním přítomným. Král, pan starosta, všechny děti pak pasoval na čtenáře. Na závěr každý žák dostal knihu a průkazku do knihovny, kam mohou celý rok docházet zdarma.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz