Pasování na školáky 2019

Děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy a mají za sebou zápis do první třídy byly dne 19.6.2019 „pasovány“ na školáky. Program v zahradě Mateřské školy na Zlatém vrchu začal vystoupením pěveckého kroužku žákyň prvního stupně naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Čverha. Děti z MŠ byli potom „králem“ pasováni na školáky. Na konci programu školáčkům předala žákyně deváté třídy Eliška Labajová pomyslný klíč od školy. Děti se do školních lavic velmi těší.

Mgr. Hana Veselá

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz