Přednáška o čs. letcích v RAF

Přednáška o čs. letcích v RAF 1.2.2024 navštívil naši školu PhDr. Daniel Švec s přednáškou o čs. letcích působících v Royal Air Force v době 2. světové války. Přednáška byla určena pro žáky 9.tříd .A protože je pan Švec nejen historikem a výborným přednášejícím, ale také řádným členem Společenstva letecké historie Čeští RAFáci /Czech RAF Crew a spolupracuje s https://www.276.cz, KVH Czech Club https://www.czechspitfireclub.cz., nabídl žákům i jiný úhel pohledu, než jaký znají z učebnic dějepisu. Přednáška byla také doplněna o ukázky artefaktů, které letci používali – např. součásti výstroje, věci denní potřeby, uniformy apod. Z ohlasů je patrné, že přednáška žáky opravdu zaujala, pan Švec dokázal příběhy letců – hrdinů podat velmi poutavě a srozumitelně. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o válečných i poválečných osudech našich letců. Tuto přednášku by žáci určitě doporučili i dalším budoucím deváťákům. Mgr. Denisa Goldová

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz