Projekt Obědy do škol pokračuje

V současné době se mohou do projektu Obědy do škol z projektu OP PMP zapojit další děti školy. Jedná se o poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021). Podmínkou je, aby rodič (zákonný zástupce) požádal o zapojení na příslušném pracovišti úřadu práce (viz příloha). Podmínky pro zapojení dítěte jsou totožné, jako na jaře a podzimu tohoto roku, t. j. zákonný zástupce má souvislý nárok na poskytování dávky v hmotné nouzi. Cílová skupina je ve věku 3 – 15 let. Dítě, kterému do 1. 2. 2021 (v případě potvrzování na 2. pololetí) bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2020/2021. Dítě, kterému bude 16

let až po 1. 2. 2021 (v případě zařazení do 2. pololetí), bude standardně zařazeno do projektu. V případě, že dítě dosáhne věku 16 let, až v průběhu školního roku, do kterého je přihlášeno, tak podporu neztrácí. Rozhodné období pro stravování pouze ve druhém pololetí je stanoveno takto: 1. 1. 2021 – 29. 1. 2021 pro zařazení dítěte do stravování ve druhém pololetí školního roku.

Přičemž současně platí, že:

- podmínka hmotné nouze je naplněna kdykoli v průběhu rozhodného období pro stravování pouze ve druhém pololetí, vymezeného pro danou projektovou žádost
- Úřady práce vydávají potvrzení o zapojení do projektů během měsíce ledna 2021
- strava musí být zkonzumována dítětem v zařízení školního stravování

Pokud se nabídka vztahuje na Vás, případně víte o spolužákovi Vašeho syna/dcery, který by měl na dávku nárok, prosím o předání informace rodičům, aby se v případě zájmu obrátili na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz