Projekt Vzdělávací dny ASŠK zrealizován

Ve dnech 17.8. – 20.8. 2020 proběhl na naší škole příměstský tábor v rámci projektu Vzdělávací dny ASŠK. Program tábora byl rozdělen na část vzdělávací a část volnočasovou.  První den nás navštívili hasiči z HZS Cheb, seznámili nás s hasičskou technikou, kterou jsme si mohli vyzkoušet v praxi, zjistili jsme, že už pouhý ochranný hasičský oblek je náročný na oblékání i samotné nošení. Odpoledne jsme strávili v areálu minigolfu, kde jsme si řádně zagolfovali.  Druhý den jsme se vydali na

prohlídku historických památek našeho města, prošli jsme se Chebským hradem, zhlédli jsme exponáty v Retromuzeu Cheb. Odpolední program uvítali zejména milovníci koní, jelikož si na statku Stein mohli vyzkoušet hřebelcování, osedlávání, zdobení koní a pak samotnou jízdu. Někteří „ zkušení koňáci“ se pustili i do klusu na koni.  Třetí den jsme začali v přírodní rezervaci SOOS, poté jsme se přesunuli do Františkových Lázní, kde jsme se ve sportovním areálu dostatečně vyřádili. Čtvrtý den jsme vyrazili na výlet do Plzně. Absolvovali jsme návštěvu ZOO Plzeň, i když byl velmi horký den, všichni s nadšením a zaujetím prošli celým areálem ZOO.  Příměstští táborníci i my, jejich lektoři, jsme si společné čtyři dny náležitě užili, dozvěděli  jsme se mnohé nové informace z různých oblastí vědy i kultury, aktivně si zasportovali, zažili spoustu legrace.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz