Recitační soutěž únor 2024

Školního kola recitace se účastnilo 32 žáků. V nulté kategorii recitovalo 8 prvňáčků. Porotu nejvíce zaujala Emilly Jirkalová svým procítěným přednesem. Nejpočetnější byla 1.kategorie-15 sólistů. Výkony recitátorů v této kategorii byly velmi vyrovnané! Zvítězila Anna Loukotová s krásnou výslovností a perfektním přednesem. Ve druhé kategorii se předvedlo 8 sólistů. Vítězem se stal opět Jiří Vopálenský s velmi přesvědčivým výkonem! Ve 3.kategorii nás se svým textem od Jana Wericha pobavila Růženka Ngo Nguyen ze 6.třídy. Vítězové postoupí do okresního kola v recitaci, které se bude konat v dubnu v DDM Sova. Gratulujeme a držíme palce všem.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz