Slavnostní zahájení školního roku 2020/21

V úterý 1. 9. se otevřela škola nejen pro starší žáky, ale poprvé také pro žáky - prvňáčky. Našim  nejmenším připravily krátký program žákyně z 1.stupně pod vedením učitelek Špalkové a Škrdlové. Poté nové žáky slavnostně přivítal ředitel školy. Za město Cheb přišel žáky pozdravit a předat drobné upomínkové předměty zástupce odboru školství MÚ Mgr. Kubica. Žáčci pod vedením třídních učitelek Mgr. Denkové a Mgr. Špalkové se podívali také do svých tříd a vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Odkaz na prezentaci zde.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz