Stop motion - Weiden 5. 6. 2018

Úterní dopoledne se žáci 9.B věnovali tvorbě trikových filmů v rámci společné akce s žáky partnerské školy Pestalozzischule Weiden. Akce nesla název vystihující tvorbu - Stop Motion. Lektorem byl Philipp Reich ze společnosti Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord. Ten žáky seznámil s postupem tvorby a dále je při vlastních krátkých filmech provázel. Za zhruba dvě hodiny práce žáci předvedli svou přirozenou šikovnost při práci s technikou a výsledné krátké filmy o tom vypovídaly. Dík patří i organizátorům z partnerské školy ve Weidenu.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz