Stříbrní vybíjenkáři

Ve středu 25. dubna se družstvo ve složení Eliáš, Smitek, Úlovec, David Vu,, Strouhal, P. Daniel, Folc, Košč, Vrba, Parči, Monika Chau, Nguyenová Monika zúčastnilo krajského kola ve vybíjené, které se konalo v Sokolově. Žáci se do krajského kola probojovali přes SOK, kde obsadili 2. místo. Ve finále okresního kola nenašli přemožitele a postupovali do kraje z 1. místa. Jednotlivá utkání v krajském kole byla náročná, ale naši žáci předvedli, že vybíjenou umí. Jen jeden bod nás dělil od postupu do republikového finále, ale i tak nás druhé místo velmi potěšilo. Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz