Ukázky resuscitace na SZŠ Cheb

Na začátku jara žáci osmých tříd měli možnost seznámit se s resuscitací v praxi na Střední zdravotnické škole v Chebu. Zde vyslechli velmi pěkný výklad od paní učitelky, pomáhaly i žákyně z 3. ročníku zdravotnické školy. Rozdělili nás na tři skupinky. Každá na jednotlivých stanovištích měla možnost si vyzkoušet resuscitaci na figurínách u novorozence, dítěte a dospělého. Řekla bych, že to žákům velmi šlo a hlavně získali spoustu užitečných informací hodících se do života. Na konci hodiny nejšikovnější žáci byli odměněni pěknými známkami. Všem se akce velmi líbila. Děkujeme za skvělou přednášku a naší paní učitelce Mgr. Hošnové, které nás sem vzala.

Tina Nguyenová, VIII. A

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz