Úprava organizace výuky od 12. 10. do 25. 10. 2020

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení krizových opatření vlády Vás informujeme:  

1. Školní výuka 1. stupně a provoz ŠD pokračuje v normálním nezměněném režimu.

2. Žáci 2. stupně plní školní docházku ve střídavé výuce:

12. - 15. října 19. – 23. října
Ve škole Distančně Ve škole Distančně
6. A, 7. A, 8. A, 9. A 6. B, 7. B, 8. B, 9. B 6. B, 7. B, 8. B, 9. B 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

 

Pozn. 16. 10. 2020 je vyhlášené ředitelské volno.

3. Při plnění distanční výuky postupují žáci dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). V případě Čj, M, Aj budou v čase dle rozvrhu probíhat hodiny v prostředí Google – Meet.

4. Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.  

5. Školní jídelna je v provozu, jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 354422496.

6. 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

7. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz