Velký úspěch Zlaťáčku

V letošním školním roce jsme s kroužkem Tvůrčí psaní vydali 4 čísla školního časopisu s názvem Zlaťáček. Členy tohoto kroužku byli žáci 8. a 9. třídy a jedna žákyně ze 7.B. Připravili jsme besedu pro spolužáky, projektový den k 100. výročí naší republiky, ve školní knihovně jsme fungovali jako čtenářská služba. Myslím, že díky čtenářským dílnám se podařilo zvýšit u dětí zájem o četbu knih, proto plánujeme v příštím roce zakoupení knih nových. S naším časopisem jsme se v závěru školního roku zúčastnili krajské soutěže Školní časopis roku 2019 v Karlovarském kraji, v níž jsme obsadili krásné 1. místo. Velké poděkování patří všem žákům, kteří se na vydávání časopisu podíleli.

Alena Borkovcová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz