Výlet do Mariánských Lázní v rámci Česko–německé spolupráce 3. ZŠ Cheb a Pestalozzischule Weiden

V rámci Česko – německého partnerství proběhlo ve čtvrtek 24.10.2019 společné setkání žáků a učitelů 3. ZŠ Cheb a Pestalozzischule z Weidenu. Akce se uskutečnila v Mariánských Lázních. Žáci společně navštívili centrum Mariánských Lázní se zpívající fontánou, vyjeli kabinkovou lanovkou k parku miniatur Boheminium, kde v česko-německých skupinách společně pracovali na zadaných úkolech pracovního listu. Spolupráce se dařila jak žákům tak učitelům a mezi všemi probíhala velmi žívá konverzace. Akce se žákům líbila a těší se na další setkání, které proběhne v prosinci 2019.

Mgr. Jan Forst

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz