Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Ve čtvrtek 21. 12. jsme pro žáky 4. - 5. tříd uspořádali vánoční turnaj ve vybíjené, abychom jim zpříjemnili chvilky čekání na Vánoce a podpořili je ve sportovních aktivitách. Jednotlivá družstva se pečlivě na turnaj připravila. Úroveň jednotlivých týmu byla velmi dobrá, ale i přesto bylo znát, že žáci 5. tříd jsou již zkušenější, a tak si právem vybojovali přední příčky. Nehrající žáci svým fanděním vytvořili hezkou  atmosféru. První místo získala 5. B, druhé místo obsadila 5. A, bronz vybojovala 4. A, čtvrté místo obsadila 4. B. Žákům i pedagogům se turnaj líbil a věřím, že se stane každoroční tradicí.

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

 

Srdečně zveme rodiče 21. 12. 2017 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili básničky, písničky i tanečky. Společně si pak můžeme zahrát hry, vyrobit vánoční ozdoby, nazdobit perníčky či strávit klidné chvilky u vánočního čtení. Těšíme se na Vás.

Žáci a pedagogičtí pracovníci

Ve středu 6. prosince k nám zavítali Mikuláš, anděl a čerti, aby se podívali, zda se žáci pilně učí. Žáci si pro ně připravili krásné básničky a písničky, které se ve škole naučili. I přesto, že se v knize hříchů objevili nějací hříšnici, dostali všichni žáci sladkou odměnu.

Ve středu 6. prosince k nám zavítali Mikuláš, anděl a čerti, aby se podívali, zda se žáci pilně učí. Žáci si pro ně připravili krásné básničky a písničky, které se ve škole naučili. I přesto, že se v knize hříchů objevili nějací hříšnici, dostali všichni žáci sladkou odměnu.

Dne 22. 11. 2017 se konalo školní kolo pro žáky 9. ročníků. Řešili jsme řadu zajímavých jazykových úkolů – doplnění přirovnání, význam slov, jednoznačnost a mnohoznačnost……. Nejtěžším pro zúčastněné bylo skloňování výrazu tentam a popsat zvláštnosti tohoto slova. Ve slohové části na nás čekalo téma – Stalo se to minulý týden, jehož se nejlépe zhostila Anna Nováková z IX. B.

Výsledky:

Dne 16. 11. proběhlo v chebském bazénu okrskové kolo v plavání. V kategorii IV. si žáci naší školy, ve složení Matěj Škabrada, Lukáš Weizenbauer, Daniel Vaidiš, Jirka Šura, Michal Michalco a David Goga, doplavali pro krásné druhé místo a postoupili tak do okresního kola, které se koná v pátek 24. 11. Gratulujeme a držíme palce v okresním kole.
I 1. stupeň nás reprezentoval v plavání. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Úlovec, Novák D., Petr D., Eliáš, Folc, Srnka, Smoláková, Schiereichová N., Semotanová, Andreasová, Boháčková a Gogová. Žáci obsadili krásné šesté místo. I přesto,

V pondělí 20. 11. se žáci naší školy ve složení Ondra Mikulčík, Radek Košč, Samuel Stuchl, Daniel Staněk, Dominik Císler, Petr Pištěk , Lukáš Přibík a  Lukáš Valečka zúčastnili okrskového kola ve florbale. Po bojovném a hlavně skvělém kolektivním výkonu turnaj vyhráli a postoupili do okresního kola, které se koná v pondělí 27. 11. ve sportovní hale v Chebu. Gratulujeme a držíme palce!

Dne 20. 11. 2017 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho žáci 9. tříd. Tematickým  zaměřením  47. ročníku byly události v Československu v letech 1918 – 1938, tedy učivo, které se ve škole ještě neprobíralo.  Výsledky záležely na domácí přípravě jednotlivců podle zadaných stránek v učebnici. Nejtěžším úkolem bylo hledání  histor. chyb v textu, pojmenování prvorepublikových podniků a jejich loga. Maximální počet bodů byl 65.
Výsledky:

Žáci 6. - 9. ročníků se zúčastnili soutěže i-bobr. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a  9.  ročníků, mladší pak v kategorii Benjamín. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Tím se seznamovali se světem technologií. V kategorii Kadet bylo úspěšným řešitelem 6 žáků, v mladších žácích pak 5 žáků.

 

Žákovský parlament se zúčastnil 20. října a 21. října projektu 72 hodin. Sraz jsme měli na nádraží a společně jsme provedli nákup potravin. Odjížděli jsme vlakem. Po příchodu na zámek jsme se nejdříve ubytovali ve Sládkově domku u bývalého pivovaru, kde si také sami pod učitelským dohledem připravili oběd. Potom jsme se všichni společně vydali na prohlídku zámku Kynžvart. Nejvíce se nám líbily mumie, staré zbraně, jako poslední knihovna. Po prohlídce jsme si všichni vzali rukavičky, nářadí a šli jsme v rámci projektu pomoc znovuobnovit schody v parku, které vedly ke krásné malé rozhledničce. Byli jsme moc šikovní. Pochválila nás p. učitelka i p. Marcela ze zámku, která nás měla na starost. Další na programu byla velmi zajímavá přednáška pana Jiřího

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii 2. - 5. ročník ZŠ se do soutěže zapojilo 30 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 441. 1.- 3. místo obsadili: Nicol Schiereichová, Ondřej Košč, Adam Šperl. Přestože

V pěti říjnových dnech, od 9. do 13. října, se třídy 6. A a 6. B s paními učitelkami Pavlínou Hošnovou a  Libuší Hudecovou zúčastnily adaptačního kurzu v Loučné pod Klínovcem. Žáci byli ubytovaní v hotelu Tri Star, v samostatné budově, kde měli nejen veškeré pohodlí, ale využívali zde hojně i velkou klubovnu, v níž byly pro ně připraveny tři besedy, jež vedli vážení hosté. Diskutovali s nimi o škodlivosti návykových látek, o bezpečnosti na internetu, o správném životním stylu. Žáci zde pracovali i v nejrůznějších

Dnes žáci 1. stupně navázali na běžecký úspěch žáků 2. stupně v přespolním běhu. Družstvo ve složení Podzimková, Nová, Markusová, Benedek T., Benedek J., Srnka, Gogová, Smoláková, Schiereichová, Eliáš, Němec a Smitek si doběhlo pro krásné 3. místo. Bohužel nám o jedno místo utekl postup do finále okresního kola, ale i tak žáci předvedli skvělé výkony. Za to jim patří velký dík.

Žáci 2. stupně ve složení Vaidiš, Michalco, Weitzenbauer, Langmaier, Škabrada, Šura a Goga David si dvakrát doběhli pro 1. místo. V pondělí 9.10. je čeká krajské kolo, kde věříme, že potvrdí svoji roli favorita. Budeme jim držet palce. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Běžecký závod Zlatá míle si už našel pevné místo v kalendáři mnoha sportovců malých i velkých. Ve čtvrtek 28. 9. se v lesoparku na Zlatém Vrchu sešlo 147 běžců!

V rámci projektu EVVO absolvovala 5. A a 5. B ve středu 20. 9. 2017 lesní vycházku do okolí Andělské Hory s lesníkem Křivanem.

Naše škola se stala partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ (č. sml. 30_17_007), podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018).

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 39. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle. Letos bychom chtěli pozvat také rodinné týmy (rodič + dítě).

V pondělí 4.9. usedli žáci opět do školních lavic. Naše nejmenší slavnostně přivítal nejen ředitel školy, ale i pan starosta Mgr. Antonín Jalovec, který jim popřál mnoho úspěchů a předal jim malý dáreček. Prvňačky jistě potěšilo i krátké vystoupení jejich starších spolužáků.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Vyzkoušeli jsme si nové metody výuky. Podporovali jsme žáky v rozvíjení jejich osobnosti pomocí klubů a doučování. Prázdniny se blíží a tak je čas zhodnotit, jak se nám vedlo a zjistit kde máme ještě rezervy, co můžeme udělat lépe nebo prostě jen jinak. Zjistili jsme, že spolu dokážeme hodně. Přejeme všem pohodové prázdniny a příští školní rok jedeme dál.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz