Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Každý měsíc se na škole setkávají pedagogové z několika škol, seznamují se s různými technikami a pomůckami, které mohou využít při své práci. Projektová odpoledne jsou organizována v rámci Projektu KREATIV (KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577. Od počátku projektu proběhlo již devět setkání například s tématy - Stín, Hejného matematika, Měření fyzikálních veličin sadou Pasco, využití stavebnice Voltík, krychlová tělesa. Tento měsíc se uskuteční setkání s prezentací žákovské práce - využití stavebnice typu Merkur, měření pomocí senzorů Arduino. Setkání se konají jedenkrát v měsíci ve středu od 15,45 v učebně Smart, tentokrát 28. 2. 2018.

Tak jako každoročně, naše škola pořádala jednotlivá kola soutěže v přehazované. Družstvo naší školy reprezentovali tito žáci: Eliáš, Smitek, Úlovec, Nguyen Dang Khoi - David, Strouhal, Petr Daniel, Boháčková, Nguyenová M., Nguyen Minh Chau, Gogová a Smoláková. Žáci  se ve skupině okresního kola utkali s družstvy všech základních škol v Chebu. Svým výkonem si vybojovali druhé místo a zajistili si postup do finále okresního kola, kde nenašli přemožitele. Druhé místo obsadilo družstvo 2. ZŠ Cheb a třetí místo patřilo družstvu z 1. ZŠ Cheb. Z prvního místa tak postoupili do kola krajského. Věděli jsme, že konkurence je v kraji veliká, ale nenechali jsme se odradit. Žáci předvedli neskutečnou bojovnost. Po neuvěřitelných výměnách si zaslouženě naše družstvo převzalo ocenění za druhé místo. Všem žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří též ASŠK a Karlovarskému kraji, díky jejich finanční podpoře si družstva mohla odnést hezké ceny a medaile, které jim budou připomínat jejich úspěch.

 

 

 

 

 

 


 

 

Na začátku února se žáci 7. A vydali na svahy Bublavy, aby se naučili základní dovednosti sjezdového lyžování. Hned na začátku nás mile přivítali v penzionu Bublava, kde jsme strávili příjemné chvíle. První den byli žáci rozděleni do družstev podle úrovně lyžování. První družstvo, pod vedením instruktorky Elišky Dostálové, zdokonalovalo svoji techniku v carvingovém lyžování. Druhé družstvo se teprve seznamovalo s jízdou na lyžích. Po hodinách dřiny, sebezapření a odvahy všichni žáci velmi dobře zvládli nejen jízdu na lyžích, ale i na vlecích. Součástí kurzu bylo seznámení žáků se zásadami bezpečného lyžování a pobytu na horách. Zpestřit besedy nám přišel i člen Horské služby, který žáky upozornil na možná nebezpečí na horách, která je mohou potkat jak v zimě, tak v létě.  Naučili jsme se pravidla chování na sjezdových tratích podle pravidel FIS. Na kurzu nemohly chybět soutěže ani diskotéka. Poslední den byl pro žáky připraven závod ve slalomu. Nejrychlejšími závodníky se stali Lukáš Přibík a Eliška Sedláková. Věřím, že se žákům lyžařský výcvik líbil a nabyté dovednosti uplatní i v budoucnu. 

Fotoalbum:

https://photos.app.goo.gl/euDCVCAIoG7AF6iP2

https://photos.app.goo.gl/euDCVCAIoG7AF6iP2
https://photos.app.goo.gl/euDCVCAIoG7AF6iP2

 

Náš žákovský parlament „Zlaťáčci“ se aktivně zapojil do akce pořádané nadací Karla Janečka pro děti ve věku 6-15 let, ve které jsme si vyzkoušeli vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti. Tento happening měl za cíl zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat. Věnovali jsme svůj čas něčemu, co dává smysl. Svojí prací jsme zkrášlili nejen naše okolí, ale i vzájemné vztahy. Odměnou nám byla radost z vykonaného dobrého činu. Byli jsme pochváleni, získali poděkování a zažili příjemné zážitky. Skutečně jsme prožili, že laskavost vrací laskavost. Děkujeme.

 

ŽP

 

Zpříjemnit předvánoční čas žákům a rodičům se rozhodli pedagogové naší školy. Ve čtvrtek 21. 12. připravili vánoční workshop, kde žáci pod vedením paních učitelek předvedli své umění spolužákům a především rodičům. Programem nás provedly Bára Smoláková a Sarah Andreasová. Taneční kroužek pod vedením A. Šťastné nám zatančil,  flétnový kroužek I. Škrdlové si pro nás připravil koledy. Pěvecký sbor paní Müllerové zazpíval vánoční písně, které střídaly vánoční básničky, ty nám recitovali žáci 4. B. Na závěr první části jsme si společně zazpívali tradiční české koledy. V druhé části odpoledne byly připraveny dílničky, kde se hrály deskové hry, zdobily perníčky, vyráběly ozdoby a nechybělo i vánoční čtení. Věřím, že společně strávený čas byl příjemný pro všechny zúčastněné.

Ve čtvrtek 21. 12. jsme pro žáky 4. - 5. tříd uspořádali vánoční turnaj ve vybíjené, abychom jim zpříjemnili chvilky čekání na Vánoce a podpořili je ve sportovních aktivitách. Jednotlivá družstva se pečlivě na turnaj připravila. Úroveň jednotlivých týmu byla velmi dobrá, ale i přesto bylo znát, že žáci 5. tříd jsou již zkušenější, a tak si právem vybojovali přední příčky. Nehrající žáci svým fanděním vytvořili hezkou  atmosféru. První místo získala 5. B, druhé místo obsadila 5. A, bronz vybojovala 4. A, čtvrté místo obsadila 4. B. Žákům i pedagogům se turnaj líbil a věřím, že se stane každoroční tradicí.

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

 

Srdečně zveme rodiče 21. 12. 2017 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili básničky, písničky i tanečky. Společně si pak můžeme zahrát hry, vyrobit vánoční ozdoby, nazdobit perníčky či strávit klidné chvilky u vánočního čtení. Těšíme se na Vás.

Žáci a pedagogičtí pracovníci

Ve středu 6. prosince k nám zavítali Mikuláš, anděl a čerti, aby se podívali, zda se žáci pilně učí. Žáci si pro ně připravili krásné básničky a písničky, které se ve škole naučili. I přesto, že se v knize hříchů objevili nějací hříšnici, dostali všichni žáci sladkou odměnu.

Ve středu 6. prosince k nám zavítali Mikuláš, anděl a čerti, aby se podívali, zda se žáci pilně učí. Žáci si pro ně připravili krásné básničky a písničky, které se ve škole naučili. I přesto, že se v knize hříchů objevili nějací hříšnici, dostali všichni žáci sladkou odměnu.

Dne 22. 11. 2017 se konalo školní kolo pro žáky 9. ročníků. Řešili jsme řadu zajímavých jazykových úkolů – doplnění přirovnání, význam slov, jednoznačnost a mnohoznačnost……. Nejtěžším pro zúčastněné bylo skloňování výrazu tentam a popsat zvláštnosti tohoto slova. Ve slohové části na nás čekalo téma – Stalo se to minulý týden, jehož se nejlépe zhostila Anna Nováková z IX. B.

Výsledky:

Dne 16. 11. proběhlo v chebském bazénu okrskové kolo v plavání. V kategorii IV. si žáci naší školy, ve složení Matěj Škabrada, Lukáš Weizenbauer, Daniel Vaidiš, Jirka Šura, Michal Michalco a David Goga, doplavali pro krásné druhé místo a postoupili tak do okresního kola, které se koná v pátek 24. 11. Gratulujeme a držíme palce v okresním kole.
I 1. stupeň nás reprezentoval v plavání. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Úlovec, Novák D., Petr D., Eliáš, Folc, Srnka, Smoláková, Schiereichová N., Semotanová, Andreasová, Boháčková a Gogová. Žáci obsadili krásné šesté místo. I přesto,

V pondělí 20. 11. se žáci naší školy ve složení Ondra Mikulčík, Radek Košč, Samuel Stuchl, Daniel Staněk, Dominik Císler, Petr Pištěk , Lukáš Přibík a  Lukáš Valečka zúčastnili okrskového kola ve florbale. Po bojovném a hlavně skvělém kolektivním výkonu turnaj vyhráli a postoupili do okresního kola, které se koná v pondělí 27. 11. ve sportovní hale v Chebu. Gratulujeme a držíme palce!

Dne 20. 11. 2017 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho žáci 9. tříd. Tematickým  zaměřením  47. ročníku byly události v Československu v letech 1918 – 1938, tedy učivo, které se ve škole ještě neprobíralo.  Výsledky záležely na domácí přípravě jednotlivců podle zadaných stránek v učebnici. Nejtěžším úkolem bylo hledání  histor. chyb v textu, pojmenování prvorepublikových podniků a jejich loga. Maximální počet bodů byl 65.
Výsledky:

Žáci 6. - 9. ročníků se zúčastnili soutěže i-bobr. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a  9.  ročníků, mladší pak v kategorii Benjamín. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Tím se seznamovali se světem technologií. V kategorii Kadet bylo úspěšným řešitelem 6 žáků, v mladších žácích pak 5 žáků.

 

Žákovský parlament se zúčastnil 20. října a 21. října projektu 72 hodin. Sraz jsme měli na nádraží a společně jsme provedli nákup potravin. Odjížděli jsme vlakem. Po příchodu na zámek jsme se nejdříve ubytovali ve Sládkově domku u bývalého pivovaru, kde si také sami pod učitelským dohledem připravili oběd. Potom jsme se všichni společně vydali na prohlídku zámku Kynžvart. Nejvíce se nám líbily mumie, staré zbraně, jako poslední knihovna. Po prohlídce jsme si všichni vzali rukavičky, nářadí a šli jsme v rámci projektu pomoc znovuobnovit schody v parku, které vedly ke krásné malé rozhledničce. Byli jsme moc šikovní. Pochválila nás p. učitelka i p. Marcela ze zámku, která nás měla na starost. Další na programu byla velmi zajímavá přednáška pana Jiřího

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii 2. - 5. ročník ZŠ se do soutěže zapojilo 30 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 441. 1.- 3. místo obsadili: Nicol Schiereichová, Ondřej Košč, Adam Šperl. Přestože

V pěti říjnových dnech, od 9. do 13. října, se třídy 6. A a 6. B s paními učitelkami Pavlínou Hošnovou a  Libuší Hudecovou zúčastnily adaptačního kurzu v Loučné pod Klínovcem. Žáci byli ubytovaní v hotelu Tri Star, v samostatné budově, kde měli nejen veškeré pohodlí, ale využívali zde hojně i velkou klubovnu, v níž byly pro ně připraveny tři besedy, jež vedli vážení hosté. Diskutovali s nimi o škodlivosti návykových látek, o bezpečnosti na internetu, o správném životním stylu. Žáci zde pracovali i v nejrůznějších

Dnes žáci 1. stupně navázali na běžecký úspěch žáků 2. stupně v přespolním běhu. Družstvo ve složení Podzimková, Nová, Markusová, Benedek T., Benedek J., Srnka, Gogová, Smoláková, Schiereichová, Eliáš, Němec a Smitek si doběhlo pro krásné 3. místo. Bohužel nám o jedno místo utekl postup do finále okresního kola, ale i tak žáci předvedli skvělé výkony. Za to jim patří velký dík.

Žáci 2. stupně ve složení Vaidiš, Michalco, Weitzenbauer, Langmaier, Škabrada, Šura a Goga David si dvakrát doběhli pro 1. místo. V pondělí 9.10. je čeká krajské kolo, kde věříme, že potvrdí svoji roli favorita. Budeme jim držet palce. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Běžecký závod Zlatá míle si už našel pevné místo v kalendáři mnoha sportovců malých i velkých. Ve čtvrtek 28. 9. se v lesoparku na Zlatém Vrchu sešlo 147 běžců!

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz