Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Každoročně se naši žáci účastní soutěže ve vybíjené a umisťují se na předních příčkách. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve skupině okresního kola nenašlo naše družstvo přemožitele a zaslouženě získalo zlato. Žáci si tak zajistili postup do finále. Ve finále okresního kola se mezi sebou utkaly družstva z Chebských škol, z Aše, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Družstvo ve složení: Staněk, Billý, Hüttl, Pištěk, Kovács, Valečka, Sveiner, Svoboda, Skřivánek, Škabrada, Chromčík a Mikulčík vybojovalo třetí místo. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie

V úterý 27. dubna se žáci 1. stupně utkali ve školním kole soutěže McDonaldCup. Své síly změřili žáci 2. a 3. ročníků a 4. a 5. ročníků. Po mnohdy vyrovnaných bojích však mohl vyhrát jen jeden tým. Výsledné tabulky zde.

Ve středu 18. 2. 2016 pořádala naše škola za finanční podpory Karlovarského kraje a AŠSK finále okresního kola v přehazované. Mezi sebou se utkala družstva škol z Chebu, Aše, Františkových Lázní a Mariánských Lázní. Družstvo naší školy ve složení: Chromčík, Pištěk, Staněk, Hüttl, Skřivánek, Šálová, Iveta Bich, Široká a Fryšová vybojovalo druhé místo a zajistilo si tak postup do krajského kola. Vítězem FOK se stala 5. ZŠ Cheb, bronz patřil 1. ZŠ Cheb. Našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fota ve fotogalerii

                                            

 

Své jazykové dovednosti a znalosti si mohli poměřit žáci 4. a 5. tříd ve školním kole soutěže s názvem Angličtina nás baví ve středu 30.3.2016. Soutěžící museli předvést své znalosti v poslechu, čtení a především v mluveném projevu.Vítězkou 4. tříd se stala Mirka Moulíková, druhé místo získala Nikola Draská a o třetí místo se dělila Adéla Zíková s Dominikem Císlerem. V

V historických prostorách chebské radnice se uskutečnilo tradiční předávání cen k příležitosti Dne učitelů. Předáváno bylo také ocenění městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky. Ocenění města Cheb převzala z rukou starosty města Petra Navrátila a místostarostky Daniely Seifertové p. učitelka Mgr. Alena Skalová. Ocenění nadací Schola Ludus obdržel p. učitel Mgr. Jan Forst a žákyně Petra Jelínková z 9.A. Karlovarský kraj pak odměnil bývalou dlouholetou ředitelku školy p. Věru Šinkovou Cenou hejtmana Karlovarského kraje.

Tisková zpráva MÚ Cheb

Ve středu 23. 3. 2016 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 15 žáků v obou kategoriích. Z žáků školy se mezi úspěšné řešitele v kategorii F dostal Petr Orbán z 8. ročníku, na solidním 8. místě skončil v kategorii E Adam Lhoták z 9.A. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Výsledky E, Výsledky F.

Dne 18. 3. 2016 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ. Výsledková listina zde.

Ve dnech 21. a 22. března školu navštívili žáci a pedagogové z partnerské školy v německém Netzschkau. Žáci 7. a 8. ročníku se mohli zdokonalit v komunikaci v německém jazyce. Společného programu se zúčastnilo 23 německých a 21 českých žáků za doprovodu pedagogů. V rámci akce si žáci školy připravili krátké přivítání a seznámení se školou a městem Cheb. Dále byli rozděleni na skupiny, kde se vystřídali v činnosti sportovní a výtvarné. Odpoledne pak společně navštívili Retro muzeum

Ve dnech 3. a 4. 2. 2016 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2016/2017. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 48 dětí. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.
Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati: 102-140/2016 a 142-150/2016.

Fotogalerie

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

 

Ve dnech 3.2. a 4.2.2016 se uskuteční zápisy dětí do 1. tříd. Určeny jsou pro budoucí školáky, kteří se narodili v období od 1.9.2009 do 31. 8. 2010. Zákonní zástupci, kteří dítě k zápisu přivedou, si s sebou musí vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisy budou po oba dny probíhat v době od 14,00 do 17,00 hodin.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků pátého ročníku. Všem úspěšným žákům gratulujeme a vybraným reprezentantům budeme držet palce v kole okresním. Výsledková listina.

     MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva byla zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.
     Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0199 s názvem 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, byl schválen a my jsme mohli částku výší než 900 tisíc využít na tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 

     V červenci 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
     Naše škola využila tuto příležitost, podali jsme žádost a projekt pod číslem  CZ.1.07/1.1.00/57.0455 mohl být realizován. Díky získané částce, která činila 223 tisíc, se podařilo moderně vybavit školní dílny nářadím. Zakoupilo se vybavení pro práci se dřevem i s jinými materiály. Podstatou realizace, bylo vytvoření portfolií žákovských výrobků a především je rozvíjet po praktické stránce. Pod vedením Mgr. Michaely Korbičkové se žáci seznámili s různými materiály. Žákům byly vytvářeny pracovní listy s nákresy výrobků a postupem práce. Na základě toho, pak žáci jednotlivé výrobky vyráběli. Žáci se naučili rozvrhnout práci a pracovat ve skupinách. Tím rozvíjeli nejen pracovní, ale také sociální dovednosti
     Další aktivitou byl rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglického jazyka. Realizace spočívala v interaktivním výukovém systému zaměřeném na osvojení především komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.

 

Dne 16. 11. 2015 se uskutečnil projektový den zaměřený na etickou výchovu. Jedná se o závěrečnou fázi rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014.  Zúčastnili se ho všichni žáci školy. Na 2. stupni byl organizován po skupinkách. Témata: Zlo a dobro v nás, Nejlepší přítel, Štěstí, Květina, Mušle. Šestou hodinu byl projekt třídními učiteli vyhodnocen. Žáci byli velmi spokojeni, nadšeně spolupracovali, spousta z nich se nad sebou zamyslela, takže i my učitelé jsme pak pozorovali při diskusi s nimi v jejich chování a jednání určitý posun. Pondělní dopoledne se nám opravdu vyvedlo a namotivovalo nás i do budoucna. Tato aktivita by měla probíhat častěji. Dokonce jsme se již domluvili, že ji budeme dle možnosti zařazovat do programu výuky školy. Fota z akce

Mgr. Lada Kratochvílová-koordinátor

Zpříjemnit předvánoční chvilky si přišli žáci a rodiče dne 17.12. na vánoční workshop. Žáci pod vedením paní učitelky Müllerové, Špalkové a Šťastné si připravili krátké pásmo plné písniček, básniček a tanečků. Pak se všichni rozešli do čtyř dílniček, kde si nazdobili perníčky, které pro ně napekly paní učitelky. V dalších dílničkách si vyrobili vánoční ozdoby, které zaručeně zkrášlí jejich vánoční stromeček. V poslední dílničce si žáci s rodiči poměřili síly v deskových hrách. A věřte, že žáci většinou své rodiče porazili. Bylo připraveno i malé pohoštění, které určitě dokreslilo vánoční atosféru. Věřím, že se všem společné setkání líbilo a strávili s námi příjemné chvilky. Všem žákům a rodičům přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů do nového roku. Fotogalerie

Dne 17.12. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z Anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 18 žáků 6. - 9. ročníku.

Dne 14. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 7 žáků z 9. A. Námětem byly jídelní lístky s cizími výrazy, pro žáky byla olympiáda náročná.

Lépe dopadla slohová část - úvaha na téma - Říká se, že nežijeme proto, abychom jedli, ale.......

Z možných 19 bodů nejlepších výsledků dosáhli a do okresního kola 9. 2. 2016 postupují - Jan Nachmüller - 11 bodů, Martina Horklová - 10 bodů a Kateřina Hudlická - 9 bodů.

A. Borkovcová

Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se celkem 11 žáků z 8. a 9. tříd.

Ve školním kole jsme kráčeli po stopách Lucemburků. Z možných 80 bodů nejlepších výsledků dosáhli a do okresního kola 19. 1. 2016 postupují - Roman Zíka - 62 bodů, Adam Lhoták - 56 b. a Pavel Juhász - 49 bodů.

A. Borkovcová

Jestlipak jsou žáci hodní a pilní? O tom se přišel přesvědčit Mikuláš s anděly a čerty. I přes drobné hříchy, které byly uvedeny v kize hříchů, byl Mikuláš velmi spokojen s našimi žáky. Ti si pro něj připravili písničky i říkanky, za které byli odměněni. A čerti, ti odešli s nepořízenou. Žádné hříšníky si neodnesli, ale prý se vrátí příští rok.

Fota v galerii

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz