Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Tak jako mnohé školy v ČR i naše škola otevřela dne 1. září své dveře školákům. Nové prvňáčky slavnostně přivítalo nejen vedení školy, ale i zástupce města ing. Michal Pospíšil. Do lavic usedlo 45 prvňáčků. Věříme, že zde naleznou nové kamarády a učení jim bude přinášet jen radost. Na ostatní žáky čekalo překvapení. Jejich přáním byly šatní skříňky a jsme moc rádi, že jsme jim ho mohli splnit. Pro menší žáky jsme zakoupili herní prvky na školní zahradu. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok.

Strana 14 z 14

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz