Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Ve dnech 15. a 16. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 se koná zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/21, na základě individuální domluvy do 30. 4. 2020. Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se letos dostaví pouze zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti

O co kráčí? Pomoci prostřednictvím vlastní výroby roušek chebským seniorům žijícím v AMICA CENTRUM, s.r.o. LDN. Prověříte svoji manuální zručnost, vypracujete praktický úkol a ještě vykonáte dobrý skutek. Ten, kdo má chuť zapojit se do této dobrovolné činnosti, ušije 1 roušku, vloží ji do igelitového sáčku, který opatří svým jménem. Sáček pak zanese do vestibulu školy do 15. dubna. Tímto počinem ukážete i vy, že lhostejnost a netečnost

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení mimořádného uzavření školy pro žáky Vás informujeme:  
1) Žádost o ošetřovné při péči o dítě (pro OSSZ) je možné stáhnout níže a nechat potvrdit v sekretariátu školy v úřední době Po-St 8:00 – 12:00  
2) Žákům bude zadána práce prostřednictvím Školy online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly)  
Termíny: vždy během pondělí do 14:00, v případě zapomenutého hesla se obracejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
3) Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 12:00.  
4) O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Škola je od 11. 3. 2020 do odvolání UZAVŘENA

Z rozhodnutí, které vydala BRS, je od 11. 3. 2020 do odvolání pro žáky uzavřena škola. Uzavřena bude také školní družina a školní jídelna (obědy budou automaticky odhlášeny).

Aktualizované informace najdete na webu: www.3.zscheb.cz.

Sledujte také Školu on Line - učitelé budou zadávat domácí práci žákům.

S ohledem na šířící se paniku prohlašuji, že:
1) Do školy se po jarních prázdninách vrátili prokazatelně 2 žáci z dovolené v Itálii, jedna s nachlazením, oba preventivně zůstali od středy v domácím prostředí.
2) Ve škole se objevili, a v průběhu roku se občasně vyskytují, žáci s podezřením na výskyt vší
3) V současnosti se objevilo napadení svrabem u dvou žáků, oba jsou v domácí péči s předepsanou lékařskou péčí.

Ve všech případech se jedná o nakažení v jiném prostředí než ve škole. Ve škole dochází každodenně k úklidu včetně dezinfekčních přípravků s virucidními účinky. V případech, kdy je žák ve škole prokazatelně trpící příznaky onemocnění jsou vyzváni zákonní zástupci k převzetí žáka ve škole a návštěvě lékaře. V případě zvýšení výskytu jakýchkoli nemocí škola informuje zákonné zástupce a další postup konzultuje s hygienickou stanicí. V současné době takováto situace nenastala. Chápeme obavy zákonných zástupců, ale zároveň žádáme o nepodléhání panice pod vlivem současné situace ve světě. Děkujeme.

 

Přikládáme aktualizované doporučení KHS Karlovarského kraje k šíření viru COVID-19 . V případech, kdy budou žáci ve škole prokazatelně trpět příznaky onemocnění a potvrdí pobyt ve zmíněných regionech, budou vyzváni zákonní zástupci k převzetí žáka ve škole a návštěvě lékaře. Děkujeme za pochopení.

Školního kola se účastnilo 34 žáků, o 7 více než vloni. V nulté kategorii recitovalo 8 prvňáčků. Porotu nejvíce zaujal Jan Beran. Nejpočetnější byla 1. kategorie - 18 sólistů. Výkony recitátorů v této kategorii byly obdivuhodné a porota měla velmi těžkou práci, když musela vybrat ty nejlepší. Bylo velmi znát, že tito soutěžící recitovali už vloni. Tak se podařilo vylepšit svůj výkon Karin Slavíčkové z druhého místa na 1. Ve druhé kategorii se předvedlo 12 sólistů, někteří recitovali opravdu náročné a dlouhé texty, což jim bylo osudné. Není totiž vůbec jednoduché si stoupnout před obecenstvo a zaujmout! Nejlépe se to však podařilo Dominice Trávníčkové. Všem účastníkům školního kola v recitaci musíme udělit velkou pochvalu a poděkování za čas, práci a odvahu, kterou věnovaly básním. Moc nás jejich výkony potěšily!! Děkuji také porotě ve složení Ivana Baniunynská, Marta Schrimpfová, Marie Nováková), dále Báře Lavičkové a všem učitelkám, které své žáčky výborně připravily do soutěže. Postupujícím do okresního kola držíme palce!

Mgr. Mirka Špalková

 

Vzhledem k průběhu šíření viru COVID-19 přikládáme doporučení KHS Karlovarského kraje. V případech, kdy budou žáci ve škole prokazatelně trpět příznaky onemocnění a potvrdí pobyt ve zmíněných regionech, budou vyzváni zákonní zástupci k převzetí žáka ve škole a návštěvě lékaře. Děkujeme za pochopení.

V únoru 2020 pořádá naše škola již tradičně sportovní soutěž – Přehazovanou -  pro smíšená družstva žáků 4. a 5. tříd. Ve skupině okresního kola, které se konalo 6. 2. 2020 naše družstvo zvítězilo. Postoupilo tak do finále okresního kola, které se pořádalo 13. února a po velmi vyrovnaném utkání skončili naši sportovci na pěkném druhém místě a postupují do krajského kola. To se bude letos konat také v naší škole, a to ve čtvrtek 20. února 2020. Budeme držet našim malým reprezentantům palce!

V pátek 24. 1. 2020 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 26 žáků v obou kategoriích. Naši školu reprezentovali žáci Macková, Streicherová, Řeháková a Schveiner z 8. ročníků a Šinková, Stuchl, Šálová v kategorii 9. ročníků. Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Dne 22. 1. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 9 žáků 6. - 9. ročníků. Všem postupujícím na 1. místech gratuluji a přeji hodně štěstí v dalším kole. Ani ostatní nemusí být smutní, jejich znalosti a snaha byla opravdu velká, dokonce některým chybělo opravdu malinko, aby se umístili na 3., 2. nebo 1. místě. A právě těm bychom rádi popřáli bohatou motivaci, odhodlání a také víru v to, že jim to vyjde příště.

Jozef Provázek

 

Dne 16. 12. 2019 se konalo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěže se zúčastnilo v kategorii EF 8 žáků, v kategorii GH 11 žáků. Z nich postoupili čtyři žáci z kategorie EF a deset žáků z kategorie GH do dalšího - korespondenčního kola. Věříme, že se najdou další z žáků, kteří naváží na několikaleté úspěchy žáků v minulých ročnících. Všem postupujícím budeme držet palce.

Ředitel školy vyhlašuje dle §24 školského zákona na čtvrtek 30. ledna 2020 ředitelské volno. Mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna. Výpis z vysvědčení obdrží žáci ve středu 29. ledna. Zákonným zástupcům byla informace sdělena na třídních kroužkách 26. 11. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2020.

Naše škola se zapojila do zábavného vzdělávacího programu s olympijskými tématy, který pro školy připravil Karlovarský kraj pořádající nadcházející ODM. Žáci šestých tříd v rámci výtvarné výchovy vytvořili obrázky dle zadání: „Nakreslete svůj oblíbený zimní sport nebo sebe, jak soutěžíte ve vybraném sportu z programu ODM 2020.“ Následně vybrali ve spolupráci s učitelkou Janou Němejcovou šest nejzdařilejších a vytvořili z nich koláž, kterou škola zaslala do soutěže. A koláž měla úspěch! Do soutěže se zapojilo celkem 16 škol a soutěžilo47 výtvarných dílek. Porota vybrala tři nejlepší a naše škola tak vyhrála velký balíček firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Cenu přijeli předat organizátoři ODM s maskotem „Veverkou“. Blahopřejeme!!

Mgr. Hana Veselá

S žáky 9. A jsme se rozhodli udělat radost dětem z Mateřské školy Zlaťáček, a protože se děti ve školce učí o dopravních prostředcích a navštívily hasičskou stanici, úkol byl jasný -  vyrobit hasičské auto z kartonu. Začátkem listopadu jsme si udělali návrhy, zajistili materiál a rozvrhli si práci. Dne 6. 12. bylo auto hotové a my ho mohli odnést dětem do MŠ. Když děti auto viděly, byly nadšené, očička jim jen zářila. Hned auto vyzkoušely, prohlédly si ho a nechtěly z něj ven. Poté jsme si zazpívali koledy, pohráli si s hračkami a alespoň na malou chvíli zavzpomínali na „školková“ léta. Na rozloučenou si všechny děti vzájemně předaly sladkosti. Dne 13. 12. jsme děti z MŠ přivítali ve škole, kde si děti ozdobily perníčky nebo vyrobily ozdoby na okno. Musím 9. A moc pochválit za skvělou spolupráci při výrobě auta, úžasné chování k malým kamarádům a báječnou atmosféru při obou setkáních. Veliké děkuji!!!

Jana Němejcová

Dne 9. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, zúčastnili se žáci z 8. A a 9.A. Žáci měli za úkol upravit frazémy, interpunkci, zabývali se tvořením slov, přiřazovali k textům druh stylu a opravovali gramatické nedostatky. Ve slohové části na ně čekal volný slohový útvar na téma „Tomu říkám překvapení.“ Do okresního kola postupují Samuel Stuchl za 1. místo ve školním kole a Matěj Kovács za 2. místo. Náhradnicí bude Zuzana Jelínková, která skončila na 3. místě.

A. Borkovcová

Srdečně zveme rodiče 19. 12. 2019 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili krátké vystoupení. Společně si pak můžete zahrát hry, ozdobit perníčky a vyrobit vánoční přání.

Srdečně zveme pedagogy na společné setkání CKP „Formativní hodnocení“. Termín akce:  10. 12. 2019, od 15:00 Místo: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, učebna Smart.

Hlavní činností centra je organizace projektových odpolední. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkávání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Dochází ke vzájemnému vzdělávání a předávání si zkušeností. Centrum kolegiální podpory je určeno pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Formativní hodnocení je hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Mgr. Hana Veselá

 

Vážení rodiče,
rád bych vás pozval na krátké sekání dne 26. 11. 2019 před třídními schůzkami od 16.30 do 17.30 h na 3. ZŠ Cheb. Cílem setkání je vás seznámit s těmito tématy:
• Jak může rodič pomoc dětem s učením?
• Jak lze výrazně zlepšit paměť?
• Na co by měl dát rodič při učení dětí pozor?
• Paměťové techniky  - co jsou to paměťové techniky?
• Typologie učení  - jaký je vaše dítě učební typ?
Těším se na viděnou!

S úctou
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti II.st. ČSTPMJ
www.zlepsipamet.cz

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz