Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Dne 22. 3. 2019 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ. Níže výsledková listina žáků školy.

Dne 13. března 2019 se opět konal poznávací výlet žáků 3. základní školy Cheb do Bavorska. Cesta byla realizována v rámci projektu „Ahoj sousede!“, který naše škola realizuje s bavorským partnerem Městem Weiden, resp.  Pestalozzi-Mittelschule Weiden. Cílem cesty byla návštěva bavorského partnera. Další skupina žáků tak byla seznámena s historií a současností tohoto města ležícím v regionu Horní Falc. Proběhly rovněž společné aktivity s bavorskými protějšky a nechybělo ochutnání typickéhobavorského bratwurstu. Zástupci obou vedení škol rovněž diskutovali další aktivity společného projektu. V rámci pestrého dne pak jedna skupina účastníků navštívila místní bazénový areál a druhá skupina památník bývalého koncentračního

Dne 25. 3. 2019 od 8:00 do 16:30 proběhne na 3. ZŠ Cheb „Den otevřených dveří“ pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče i pro širokou veřejnost.

Ve dnech 10. a 11. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 se koná zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/20. Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti o odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 2. 2018 (případně nového školního roku) v oboru

• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 1. stupně ZŠ
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů aprobace Čj, Vv, Hv

• plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
• první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba
• nabízíme: závodní stravování, příjemné prostředí menší školy, sportovní vyžití, možnost zajištění pronájmu bytu
• kontaktní osoba – Mgr. Pavel Černý, 354422408, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školní kolo recitační soutěže se konalo ve čtvrtek 7. března 2019 od 13 hod do 15 hod. Opět to bylo velmi milé odpoledne, přestože účastníků bylo méně, ale to vůbec nevadí. Celkem se zúčastnilo 27 žáků, nejpočetnější kategorie byla 1. kategorie, tedy 2. a 3. ročníky. Milá byla účast Veroniky Mackové z druhého stupně, která recitovala text bývalé žákyně naší školy Andrey Šťastné. Děkujeme učitelkám za přípravu žáků a žákyň. 

 

Mgr. Mirka Špalková

Tak jako každoročně, naše škola pořádala jednotlivá kola soutěže v přehazované. Družstvo naší školy reprezentovali tito žáci: Podzimková, Zámečníková, Nguyenová, Gardoňová, Kubal, Němec, Vrba a Kuneš.  Žáci se ve skupině okresního kola utkali s družstvy základních škol v Chebu. Svým výkonem vybojovali čtvrté, nepostupové místo.  Na prvním místě skončila  2.ZŠ Cheb, druhé místo obsadilo družstvo  5.ZŠ Cheb a na třetím místě skončila  1.ZŠ Cheb. Ve finále okresního kola žáci předvedli neskutečnou bojovnost a skvělé výměny.  Zaslouženě vyhrála  5.ZŠ Cheb a na druhém místě skončilo družstvo 2 .ZŠ Cheb. Obě družstva postupují do krajského kola. Poděkování patří AŠSK a Karlovarskému kraji, díky jejich finanční podpoře si družstva mohla odnést hezké ceny a medaile, které jim budou připomínat jejich úspěch.

Lucie Kubalová

Dne 23. 1. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 12 žáků 6. - 9. ročníků. 

Kategorie 6. -7. ročník
1. místo: Mouliková Mirka
2. místo: Singerová Klára
3. místo: Macková Veronika

V rámci kontroly Krajské hygienické stanice byl hodnocen jídelní lístek za měsíc březen. Kontrola vyhodnotila lístek jako velmi dobrý. 

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

 

Dne 17. 12. 2018 se konalo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěže se zúčastnilo v kategorii EF 10 žáků, v kategorii GH 8 žáků. Z nich postoupil jeden žák z kategorie EF a všech osm žáků z kategorie GH do dalšího - korespondenčního kola. Věříme, že se najdou další z žáků, kteří naváží na několikaleté úspěchy předchozích žáků, jež se probojovali až do národního finále. Všem postupujícím budeme držet palce 

 V rámci projektu Tandem se setkali žáci devátých tříd v Chebu. Společně se zamýšleli nad osudy svých prarodičů a místy, kde žili a pracovali. Následně se pak seznámili s historií Chebu na komentované prohlídce, jejíž součástí byla i návštěva Muzea Cheb a Vánočních trhů.

c.p.

Srdečně zveme rodiče 20. 12. 2018 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili básničky, písničky i tanečky. Společně si pak můžeme zahrát hry, vyrobit vánoční ozdoby, nazdobit perníčky či strávit klidné chvilky u vánočního čtení. Těšíme se na Vás.

Žáci a pedagogičtí pracovníci

V úterý dne 4. prosince 2018 vyjel z Chebu autobus do Weidenu. Čeští žáci se setkali se žáky z partnerské školy v městském muzeu. Manažer projektu představil projekt, jeho spolufinancování z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis. Sdělil rovněž základní geografické informace o městě i regionu. Čeští a bavorští žáci si pak ve smíšených skupinkách prohlédli muzeum a získávali pestré informace (historie města, tradiční odvětví, odsun z Tachovska aj.). Následovala společná prohlídka města a občerstvení. Část žáků navštívila místní vodní svět a část nedaleký koncentrační tábor Flossenbürg. Bavorský ředitel pan Heribert Zeis velice pozitivně kvitoval společné setkání a akce. Je velice důležité, aby se odbourávaly jakékoli předsudky, obavy, ostych. Všichni si odnesli řadu nových dojmů a zážitků.

 

Zapsal: Richard Štěpánovský

3. základní škola v Chebu realizuje česko-bavorský projekt „Ahoj sousede!“. Bavorským partnerem je Město Weiden, resp.  Pestalozzi-Mittelschule Weiden, se kterou chebská škola spolupracuje již řadu let.

Díky společnému projektu se vybraní žáci chebské školy účastnili ve dnech 26. – 28. listopadu 2018 „školy v přírodě“ v bavorském Wunsiedelu. Nachází se zde moderní ubytovací zařízení pro mládež zaměřené právě pro akce škol. Pro žáky je zde pestrá nabídka různých aktivit. Žáci se zde učili například rozdělávat oheň různými způsoby (pomocí křesadla, luku aj.), mohli si také porovnat svou fyzickou zdatnost na lezecké stěně. Žáci získali v

Dne 19. 11. 2018 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Za poznáním, za obchodem i prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Školní kolo podle výpovědi žáků bylo zábavné. Nejvíce chybných odpovědí bylo v otázce – Kde stojí nejstarší dochovaný most u nás (v Písku) a kterou řeku přemosťuje (Otavu). Školního kola se zúčastnilo 10 žáků z 8. a 9. třídy, do okresního kola postupují – z 1. místa Jakub Řehák, z 2. místa Samuel Stuchl a z 3. místa Iveta Nguyen. Postupující obdrželi studijní materiál pro okresní kolo, budeme jim držet palce.

Mgr. Alena Borkovcová

 


Dne 20. 11. 2018 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce jako vždy s vyšší náročností. Největší problémy dělalo doplňování různých rčení a přísloví, taktéž zdrobněliny se samostatným významem. Zúčastnilo se 9 žáků z 8. a 9. tříd, do okresního kola postupují Karolína Pechová z 1. místa a Daniel Táborský z 2. místa. Pouze o 1 bod za ním skončil na 3. místě Samuel Stuchl, postupují však pouze žáci z 1. a 2. místa. Všem jmenovaným blahopřejeme a držíme palce do okresního kola.

Mgr. Alena Borkovcová

 

Žáci 5. - 9. ročníků se zúčastnili soutěže i-bobr. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a  9.  ročníků, žáci 6. a 7. ročníků pak v kategorii Benjamín. se konala i kategorie Mini pro žáky 5. ročníků. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Tím ověřovali svou orientaci ve světě technologií. V kategorii Kadet byl úspěšným řešitelem Tomáš Stejskal, v kategorii mini 3 žáci. Úspěšným žákům gratulujeme.

 

Dne 20. listopadu se od 16,00 koná čtvrté setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312. Tématem tohoto setkání bude prevence šikany. Lektorem je okresní metodik prevence paní Mgr. Kateřina Slavíková z Pedagogicko-psychologické poradny. Dostatečný prostor bude i pro další otázky v oblasti prevence. Těšíme se na setkání s Vámi.

Dne 9. října 2018 uspořádal náš školní parlament výlet do Prahy, konkrétně do České televize. Tato exkurze byla členům parlamentu odměnou za loňský Projekt 72 hodin, který probíhal na zámku Kynžvart a týkal se především úklidu zámeckých zahrad. Výlet do Prahy byl celodenní. Po příchodu do České televize jsme zhlédli dokument, který pojednával o práci televize. Poté jsme vyslechli vyprávění o  historii České televize a mnoha natočených i vysílaných pořadů a filmů .  Dokonce jsme se podívali i do studia v České televizi. Zúčastnili jsme se také natáčení pořadu pro děti - Kouzelné školky. Skvěle jsme odpovídali na otázky, které nezodpověděla ani řada středních škol. Po exkurzi jsme si  zakoupili nějaký suvenýr v doporučeném obchůdku s názvem Rohlík. Nakonec jsme jeli metrem na Václavské náměstí. Parlament si výlet velmi užil, děkujeme České televizi za krásné zážitky.

Eliška Sedláková, Natálie Šinková, členky ŽP

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz